Indesit – petogodišnja garancija, a traje dve godine

0

Brendovi Indesit i Whirlpool privlače kupce i tako što nude petogodišnju garanciju.  Često, tek kad dođe do kvara kupci  saznaju da nemaju petogodišnju garanciju iako često na njihovim uređajima ima nalepnica na kojoj piše da imaju garanciju. 

Gordana Sebić Jelinek kupila je veš mašinu Indesit, jer je imala pozitivna iskustva sa ovom markom i zato što je na mašini bilo istaknuto da je garancija celih pet godina. Međutim, kada je posle dve i po godine podnela reklamaciju saznala je da garanciju ipak nema.

„Obratila sam se servisu, hteli su da provere da li sam, e sad ja ne znam kako se to tačno zove, da li sam se prijavila kada sam kupila mašinu za veš. Meni to niko nije rekao od prodavaca, niti ja imam u kući kompjuter da to mogu da uradim, a osnovno je što nisam bila obaveštena.“, objašnjava Gordana.

Tokom razgovora je saznala da je ona morala putem interneta da izvrši registraciju mašine u roku od sedam dana nakon kupovine. Gordana tvrdi da to nigde nije bilo napisano i ističe da:

„Na toj nalepnici gde je pisalo da garancija važi pet godina da je makar malim slovima sitnim bilo obaveštenje da treba da se prijavimo da bi garancija važila pet godina – to bi bilo u redu. To znači da svesno obmanjuju potrošače.“

Indesit nalepnica

Nažalost, naša sagovornica nije sačuvala originalnu nalepnicu iz 2015. godine. Ipak, imamo razlog da joj verujemo. Na nalepnicama na Indesit mašinama koje smo fotografisali krajem 2017. godine piše da garancija važi pet godina, odnosno dve redovne i tri dodatne, međutim nije napisano da je za dodatne tri godine registracija neophodna. Ovo je po našem mišljenju obmanjujuće oglašavanje koje je zabranjeno Zakonom o oglašavanju. Zakonom je zabranjeno:

„Svako oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja, obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke.“

Nadležne iz „Whirlpool“-a u čijem vlasništvu je i brend Indesit, obavestili smo da smatramo da krše Zakon o oglašavanju i zaštiti potrošača i da na nalepnici treba da navedu da je registracija neophodna. Relativno brzo nam je elektronskom poštom stigla nova verzija nalepnice na kojoj je jasno navedeno da je registracija potrebna.

Whirlpool nova nalepnica  5 godina garancije

Iz „Whirlpool“-a nisu hteli da izađu u susret Gordani, iako je jasno da nalepnica koja je korišćena prethodnih godina ni na jedan način ne informiše kupca da mora da izvrši registraciju. Naša sagovornica, nezadovoljna ovim iskustvom, rekla je da više neće kupovati njihove proizvode.

„Znači da je to neka igra koju oni igraju da bi obmanuli potrošače.“, ističe ona.

Ukoliko kupujete uređaje koji imaju garanciju dužu dve godine, dobro proverite koji su uslovi garancije, da li je registracija neophodna i u kom roku je potrebno registrovati uređaj. Takođe, imajte u vidu da je u uslovima garancije naznačeno šta sve nije obuhvaćeno garancijom, pa se nemojte iznenaditi ukoliko iz servisa odbiju da poprave vaš uređaj.

Podrška Action SEE EU Kraljevina Švedska

Podelite

Ostavite komentar