Zavera električne sijalice – istorija planiranog zastarevanja

 

Ne možemo da stavimo film ovde jer moramo da poštujemo autorska prava, ipak lako ćete ga naći na Vimeu ili YouTube.

Sa titlovima na srpskom  (jekavica) uz sinhronizaciju na ruslom, film možete naći pomoću sledećih reči .

 

Zavjera sijalica - Tajna istorija planiranog zastarijevanja

Film na engleskom možete naći na pomoću sledećih ključnih reči

Pyramids of Waste AKA The Light Bulb Conspiracy on Vimeo

 

Ispod možede pogledati kratku najavau filma na engleskom        Forum       Kontakt
Potrošački savetnik na
www.youtube.com/user/potrosackisavetnik