Da li hleb mora da ima naveden rok trajanja?

0

Potrošači nas često pitaju zašto neki proizvođači na upakovanom hlebu navode rok trajanja, a neki ne? Takođe, da li to znači da je stavljanje roka trajanja na ambalažu hleba stvar dobre volje ili postoji zakonska obaveza proizvođača da označi trajanje hleba?

Pitanje Odgovor Hleb pakovanje.mpeg_000043141

Iz Ministarstva poljoprivrede, koje putem poljoprivrendne inspekcije kontroliše hranu biljnog porekla, su nam rekli da hleb koji se:

,, po pravilu pakuje na mestu prodaje i ima rok upotrebe 24 sata, ne mora imati podatak o roku upotrebe na deklaraciji. Navođenje roka upotrebe obavezno je kod upakovanog hleba“.

Međutim šta je upakovan hleb nije baš tako lako odrediti jer je pravilnicima o hrani defisano da se kako u Ministarstvu kažu: ,, smatra upakovanom (u potpunosti ili delimično), ako je pakovanje takvo da se sadržaj ne može promeniti bez otvaranja ili vidnog oštećenja ambalaže“.

Potrošače može da zbuni to što pojedini proizvođači, kao što su preduzeća ,,Klas“ i ,,Don Don“ hleb pakuju u zaštitne ,,vrećice“, pa nije jasno da li se ovaj hleb smatra upakovanam ili neupakovanom hranom.

Pitanje Odgovor Hleb pakovanje.mpeg_000045300

Ministarstvo poljoprivrede je odgovorilo da:

,, Hleb u „vrećici“ koji se može izvaditi bez oštećenja ambalaže ili je upakovan na mestu prodajе u „vrećicu“ nije upakovana hrana i ne mora imati naznaku roka upotrebe“.

Dakle, hleb koji je u celofanskoj kesici koji zauzima ceo proizvod se smatra upakovanom hranom, pa su proizvođači dužni da obeleže rok trajanja“, dok običan hleb sa ili bez vrećice ne mora na sebi imati upisan rok trajanja. Smatramo da bi nadležni trebali da propišu obavezu navođenja roka trajanja neupakovanog hleba, jer po trenutnoj regulativi, prehrambeni proizvod bez navedenog roka trajanja su hleb i ostali pekarski proizvodi koji su neupakovani. Na ovaj način bi se izbegle mogućnosti da nam trgovci prodaju jučerašnji hleb ili pecivo.

Disclaimer_za_PS_sajt_ministarstvo  kulture

Podelite

Ostavite komentar