Ministarstvo zdravlja o savetnicima za zaštitu pacijenata