otvaranje pošiljke u slučaju oštećenja u transportu