Zamena oštećenih novčanica

0

Kristina Kovrlija nam se požalila da su i u Univerzal banci i u prodavnici mobilnih telefona Hendi odbili da prihvate oštećenu novčanicu.

Oštećena novčanica od 200 dinara

U Narodnoj banci Srbije su nam rekli da su:
U skladu sa odredbama Odluke o upravljanju tokovima gotovine banke dužne da primaju oštećene novčanice, a trgovinske radnje nisu.
Banke primaju novčanice u slučaju da se na zamenu podnese najmanje 51% površine ispravne novčanice i kovani novac koji je usled korišćenja u opticaju, korozije ili fizičkih uticaja promenio neke od svojih fizičkih osobina, a po posebnoj proceduri primaju novčanice za zamenu koje imaju manje od 51% ispravne novčanice, odnosno novčanice obojene upozoravajućom bojom.“

Iz žalbi koje dobijamo od gledalaca može da se zaključi da je većina problema sa odbijanjem službenika da zamene oštećene novčanice vezana za male filijale, ili isturene šaltere pojedinih banaka, jer radnici u njima često i ne znaju proceduru za zamenu novčanica ili ne žele da se bave, iz njihovog ugla, nebitnim poslom.

U Narodnoj banci kažu:
„ako službenik u banci odbije da zameni oštećenu novčanicu, građani ne treba da odustanu od svog zahteva već treba da insistiraju na zameni. Ukoliko i pored toga banka neće da izvrši zamenu oštećenih novčanica, fizičko lice treba da se obrati Narodnoj banci Srbije – Sektoru za poslove kontrole banaka za pomoć.
Ako banka ne postupa u skladu sa odredbama ove odluke Narodna banka Srbije preduzima odgovarajuće mere prema banci u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka. “

Problem za građane je svakako obezbeđivanje dokaza da je bankarski službenik odbio da zameni novčanicu, a samim tim malo je verovatno da će banke biti kažnjene kada službenik odbije da zameni par novčanica malih apoena.

Srećom, ako vam se desi da oštetite veći broj novčanica, možete da budete sigurni da će one biti zamenjene, jer u takvim slučajevima Vi imate motivaciju da, ako zatreba, od banke pisanim putem tražite da Vam zameni novčanice, a takav zahtev ne sme da se odbije.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar