saglasnost potrošača da prihvata produženje roka za popravku robe