Da li se parkiranje naplaćuje zakonito?

0

Parkirališta u samom centru Zrenjanina su toliko neuređena da, po mišljenju nekih stanovnika tog grada, na njima parkiranje ne bi smelo da bude dozvoljeno, a još manje da se naplaćuje.

Bojan Graovac je dobio kaznu zbog neplaćanja parkiranja. Od tada pokušava da ukaže vlastima u Zrenjaninu da krše zakon jer, kako kaže, oni samo postave znak i počnu da naplaćuju parkiranje, iako parkirališta nisu uređena u skladu sa odlukom lokanih vlasti i ostalim propisima. Bojan napominje da:

U odluci Grada je precizno rečeno da parkirališta u Zrenjaninu moraju da budu označena prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja i da je potrebno da imaju i horizontalnu i vertikalnu signalizaciju.

Ni na jednoj od četiri lokacije na kojima smo snimali nema horizontalne signalizacije kojom bi trebalo da budu označeni pravci kretanja i parking mesta.

Na parkiralištima u Zrenjaninu postoje daleko veći problemi od toga da li su parking mesta iscrtana ili ne.

Tokom parkiranja lako može da vam se dogodi da završite u bari, a kako žitelji ulice Vuka Karadžića kažu i vaše vozilo može biti oštećeno, što od kamenja, što od dubokih rupa i drugih opasnosti koje vrebaju na parkiralištima.

Slobodan Zarin kaže da je bilo raznih oštećenja na vozilima, ali da ne veruje da je neko dobio odštetu i dodaje:

Žalili su se, ali Pijace i parkinzi kažu mi nismo nadležni mi samo naplaćujemo parking za oštećena auta ne odgovaramo.

Slobodan kaže i da parkiralište ne pravi problem samo vozačima već i njemu i njegovim komšijama, jer je nasuto iznad nivoa ulice.

Kad god padne veća kiša ovde ostaje voda, treba u čizmama da idemo, a živimo u centru grada.

Ovako neuređeno parkiralište i zapuštena ulica nalaze se u samom centru Zrenjanina, na samo 150 metara od pešačke zone.

U Gradskoj upravi i komunalnom preduzeću Pijace i Parkinzi ističu da su to privremena parkirališta.  

Problem je u tome što su ona privremena već više od 20, a u nekim slučajevima i 30 godina. Očigledno je da su za ovakvo stanje odgovorne i prethodne i sadašnje gradske vlasti koje kažu da:

Zbog blizine dečijeg dispanzera, specijalističke poliklinike, saobraćajne policije, autobuske stanice i dr. procenjujemo da bi građani imali više problema ako zatvorimo privremena parkirališta nego što ih imaju trenutno zbog njihovog nezadovoljavajućeg stanja.

Nadležni u Pijacama i parkinzima ističu i da oni, po odlukama Gradske vlasti i Skupštine, moraju da naplaćuju parkiranje. Na pitanje ko je zadužen da uređuje i održava parkirališta dobili smo iznenađujući odgovor:

Предузеће које уређује и одржава навдена паркиралишта је оно предузеће које одреди Градска управа. Не знамo које је, тренутно, то предузеће.

Po najnovijoj Odluci o parkiranju Grada Zrenjanina, do koje smo mi došli, О изградњи, обележавању и грађевинском одржавању јавних паркиралишта стара се Предузеће kojem je poverena Комуналнa делатност управљања јавним паркиралиштима. I osnivačkim aktom Parkinga i Pijaca je određeno da je delatnost preduzeća između ostalog: „i održavanje javnih parkirališta“.

Možemo da razumemo zašto su u lošem stanju privremena parkirališta koja nisu na čvrstoj podlozi i zašto nisu obeležena horizontalnom signalizacijom. Zašto je stanje isto i u podzemnoj garaži je već teško razumeti.

Prilaz garaži izgleda obećavajuće, postavljen je displej koji pokazuje broj slobodnih mesta, a tu je i kamera, valjda zbog bezbednosti.

Međutim, kada uđete unutra prvo vidite kontejnere, pa zatim grafite i đubre.

Podzemna Garaža Zrenjanin Vojvođanska banka

Ni jedno parking mesto nije obeleženo, nema šahtova, a po mirisu brzo shvatite da se garaža koristi i za neke druge potrebe osim parkiranja.

Bojan Graovac kaže da je on, nakon što je dobio kaznu zbog neplaćanja parkinga probao da objasni nadležnima u Pijacama i parkinzima da oni krše zakone.

Ovo nije legalni način parkiranja, da oni ne pružaju uslugu koja je potrebna prema zakonu. Postoje određeni standardi kako se to radi, ovde ne postoji ništa što je usluga i što je meni ovde pruženo Nemam ni parking mesto tako da ne znam šta se ovde naplaćuje.

Po standardima koji se pominju i u urbanistički dokumentima Zrenajnina, pojedinačna parking mesta moraju da budu označena, određeno je i kakva mora da bude podloga.

U Zrenjaninu ima puno primera neuređenih parkinga i parkirališta u samom centru grada.

Mi smatramo da parking u centru grada treba da se naplaćuje da bi se destimulisala upotreba automobila i racionalizovala upotreba ograničenog broja parking mesta.

Takođe smatramo da nije u redu da se parking naplaćuje ako parkirališta nisu napravljena u skladu sa propisima. Vlast nema moralno pravo da naplaćuje uslugu koju ne pruža u skladu za zakonom i odlukama koje je sama donela.

Da li Vi smatrate da je u redu kazniti nekoga što nije postupio u skladu sa znakom koji je ovde postavljen?

Da, znak postoji, pogledajte bolje.

Čak se i zelena tabla na znaku uklapa sa okolinom.

Goran Starčević, direktor Pijaca i parkinga je rekao da će obavestiti nadležnu inspekciju koja bi trebalo da reši problem vidljivosti znaka. Vidljiv znak je postavljen oko 80 metara pre znaka u krošnji, ali njime nije određeno tačno šta je parkiralište i gde vozila mogu da se parkiraju. Da bi bilo jasnije postavljen znak koji je sada u krošnji.

Bojan Graovac sa svoje strane najavljuje da će pokrenuti sudski postupak i podneti prijave republičkim organima sa ciljem da se parkirališta u Zrenjaninu dovedu u koliko toliko pristojno stanje.

Podelite

Ostavite komentar