Bezkamatne revolving kartice sa kamatom i do 80 procenata

0

Besparica je mnoge od nas primorala da tražimo način na koji ćemo da odložimo plaćanje čak i osnovnih stvari. Banke su nam ponudile rešenje u vidu raznih kreditnih kartica, uz pomoć kojih koji možemo da odložimo plaćanje 40, 60, 90, pa čak i 120 dana i to bez kamate. Stara izreka kaže da sve što zvuči suviše dobro, verovatno nije istinito, a to izgleda važi i u ovom slučaju.

Kako kaže Radica Dimitrijević iz Centra za zaštitu korisnika Narodne banke Srbije:
„U tom slučaju je vrlo važno raspitati se kod banke kakve druge obaveze proizilaze za korisnika korišćenjem tog bankarskog proizvoda, odnosno korisnik mora biti obavešten o tome koliki su troškovi održavanja na računa na osnovu koga je dobijena takva platna kartica“

Jedna od obaveza koje ide uz korišćenje većine kartica je članarina. U zavisnost od banke i tipa kartice, članarina tokom otplate može da bude i celih 8.500 dinara. Ako Vam je kartica vezana za tekući račun, to verovatno znači i da plaćate mesečno održavanje računa što godišnje može da Vas košta od 1.200 do 4.200 dinara. Osim ova dva troška postoji i sijaset drugih, a daleko najveći trošak nastaje ako na dan dospeća rate nemate dovoljno novca na računu.

„Ukoliko korisnik zakasni i ne plati svoju obavezu u datom roku njemu će banka zaračunavati zateznu kamatu koja nije nimalo mala, tako će se njegova obaveza uvećavati“.- Dodaje Radica Dimitrijević iz NBS.

U posebnom problemu su građani, kojima plate kasne, pa kad im rata dospe, na računu nemaju sredstava, a banke im naplate kaznene kamate, koje su često znatno veće od zakonske zatezne kamate. Po pisanju Novosti, šest banka je za kašnjenje naplaćivalo kamatu od oko 60%, a jedna od gotovo 80%

Pored beskamatnih kartica banke nam nude i revolving kartice. Pomoću ovih kartica možemo da platimo samo 3 ili 5% našeg duga ili željenog proizvoda, a ostatak tokom naredna 52 meseca ili više. Ovo bi bilo odlično, kad pojedine banke ne bi naplaćivale kamate od bezmalo 40% za ovakvu uslugu.
Šta ovo znači vidi se iz činjenice da proizvod čija je cena 100.000 dinara, a koji je plaćen revolving karticom na kraju može da Vas košta 146.000 dinara i to ako niste kasnili i ako se ne računaju članarine i ostale nadoknade.
Kod korišćenja revolving kartica je bitno znati da je, po pravilu, skuplje koristiti kartice sa kojima otplaćujete samo 3% duga nego one sa kojima izmirite 5 ili 10% duga čak i kad Vam izgleda da je kamata na karticu sa otplatom od 3% niža.

brojac novca

Kad se odlučujete da li želite da kupite, recimo neki uređaj pomoću revolving kartice ili potrošačkog kredita korisno je znati da je podacima Narodne banke i u vašem slučaju verovatno najskuplje koristiti kartice. Radica Dimitrijević iz NBS takođe kaže:

„Što se tiče gotovinskih kredita i kretanja kamata na našem tržištu u poslednjem kvartalu 2011. godine u zavisnosti od toga da li je potrošački kredit podignut u evrima, to jest da li je indeksiran u stranoj valuti ili dinarima, ta kamatna stopa se kreće od 10% do 18% odnosno od 15% do 27% za dinarske gotovinske kredite. A što se tiče kreditnih kartica, ta kamatna stopa se kreće od 19% do 31%“.

Ipak ne treba izbegavati posedovanje kartica jer nam one nude i niz pogodnosti, među kojima je i kupovina robe putem interneta. Potrebno je samo dobro se raspitati koje su koristi i koji troškovi korišćenja kartica.

Podelite

Ostavite komentar