Da li banke moraju da imaju kovanice stranog novca?

0

Primaoci doznaka iz inostranstva nas često pitaju da li su tačne tvrdnje banaka da zbog propisa ne mogu da primaju strani kovani novac, niti da isplaćuju doznake iz inostranstva u potpunosti u stranoj valuti, jer im je zakonom zabranjeno da koriste strani kovani novac.

Sitan novac.mpeg_000008841

U Narodnoj banci su nam rekli da

Odlukom o uslovimа i nаčinu obаvljаnjа menjаčkih poslovа, nije propisana obaveza, a ni zabrana da banke i ovlašćeni menjači pri obavljanju menjačkih poslova otkupljuju i prodaju kovani efektivni strani novac. Takođe, ni drugim propisima koji su u nadležnosti Sektora za devizne poslove nije utvrđena ni obaveza, ni zabrana uplata i isplata u papirnom ili kovanom efektivnom stranom novcu.“

Kako su nam rekli u NBS, banke imaju potpunu slobodu i u određivanju kursa po kojem će da isplate deo doznake iz inostranstva koji ne mogu da isplate u stranoj valuti, već konvertuju u dinare.

Disclaimer_za_PS_sajt_ministarstvo  kulture

Podelite

Ostavite komentar