Da li je bolje da potrošački spor vodite pred sudom u vašem mestu ili u Beogradu?

0

Od septembra 2014. godine građani više ne moraju da dolaze u drugi grad da bi vodili sudske sporove sa trgovcima i kompanijama jer im je omogućeno da to čine pred sudovima u mestu prebivališta.

Od 22. septembra 2014. godine potrošači mogu da tuže trgovce i druge kompanije pred sudom u svom mestu, iako u ugovorima piše da je nadležan sud u Beogradu, Novom Sadu ili nekom drugom gradu. Ovo je jedna od odredbi novog Zakona o zaštiti potrošača, koja je doneta sa namerom da žiteljima mesta koja su daleko od sedišta prodavca omogući da uz manje troškova zaštite svoja prava na sudu.

Međutim, kako su u udruženju „Narodni parlament“ iz Leskovca primetili, kompanija „Vip“ je i nakon stupanja Zakona na snagu, zadržala u ugovorima sa novim korisnicima odredbu da je sud u Beogradu jednini nadležni sud za sporove.

Kako bi privoleo austrijsku kompaniju da uskladi ugovore sa zakonom, „Narodni parlament“ je pred Ministarstvom trgovine pokrenuo postupak zaštite kolektivnih interesa potrošača, u ovom slučaju, korisnika usluga kompanije „Vip“. Kompanija „Vip“ je, odmah po dobijanju obaveštenja od strane Ministarstva da je pokrenut postupak protiv njih, reagovala.

„Nadležni u „Vip-u“ su uputili dopis da će izmeniti nepravičnu ugovornu odredbu i uskladiti je sa Zakonom o zaštiti potrošača“, kaže Borivoje Đorđević iz „Narodnog parlamenta“. Izmenjene ugovorne odredbe su stupile na snagu 15. februara 2015. godine.

Međutim, kada je reč o sudskim sporovima koji su pokrenuti pre tog datuma, u „Vip-u“ kažu:
“Na sporove koji su u toku primenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku“.

Korisnici koji su sa „Vip-om“ zaključili ugovor između 22. septembra 2014. i 15. februara 2015. godine imaju pravo da tužbu podnesu u svom mestu, iako u ugovoru piše da je nadležan sud u Beogradu.

Kako nepravična ugovorna odredba o nadležnosti suda u Beogradu nije bila samo praksa „Vip-a“, proverili smo da li su u međuvremenu kompanije „Telekom“ i „Telenor“, takođe, promenile opšte uslove za pružanje usluga. Ispostavilo se da jesu.

Međutim, iako su sva tri operatora uradila ispravke, sa novom-starom odredbom treba biti krajnje obazriv. U slučaju da, na primer, korisnik „Vip-a“ iz Prokuplja izgubi spor, za njega ili nju bi bilo jeftinije da je tužbu podneo pred sudom u Beogradu, a ne pred sudom u Prokuplju jer u tom slučaju ne bi morao da plaća i troškove puta advokata koje je „Vip“ slao iz Beograda u Prokuplje.

Da ne bi došli u neprijatnu situaciju „Narodni parlament“ savetuje potrošačima da se, najpre, sa celokupnom dokumentacijom obrate registrovanom udruženju ili advokatu. Taj korak je važan jer potrošač tako može da dobije realniju sliku da li, uopšte, postoji pravni osnov za tužbu i koliko je izvesno da će dobiti postupak. Na taj način je moguće preduprediti nastanak nepotrebnih troškova ili gubitak spora.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar