Da li se preko Infostana pojedinci bogate na Vaš račun?

0

Komunalna preduzeća u Beogradu su više puta kršila propise samo da bi putem naplate dugovanja i neizvršenih usluga omogućila advokatima i drugim privatnim licima da se obogate.

Jovan Tršić kaže da se to dobro vidi na njegovom primeru. Jovan živi u inostranstvu i već više od pet godina redovno putem trajnog naloga plaća račune za stan u kojem živi njegova devedesetogodišnja majka.

Slučajno mu je promaklo da plati jedan račun od oko 1.900 dinara. Zahvaljujući tome, saznao je da su izvršitelji veoma kreativni pri navođenju troškova.

Bilo je zaista  svašta napisano, od sudskih troškova koji su bili nekih 3.500, do nagrade izvršioca koji su bili oko 1.500 dinara, slanje pisama, itd.

Sve te stavke su zajedno doterale do  nekih 9.800 dinara, pa sam umesto 1.900 dinara prvobitnog duga morao da platim oko 12.700 dinara.– kaže Jovan.

Iz rešenja se vidi da je samo za slanje pisama obračunat trošak od 1.440, dinara. Međutim, tu nije  bio kraj troškovima.

Početkom oktobra stigao je septembarski račun gde se ponovo pojavljuje dug od nekih 2.000 dinara i Infostan račun u kompletnom iznosu.

Jovana je ovo zbunilo jer je već platio nagradu izvršiteljki i o tome je obavestio Infostan.

U Infostanu kažu da oni potražuju samo ono što su već platili izvršiteljki jer je to preduzeće:

„u obavezi da predujmi javnom izvršitelju troškove na ime sastava predloga za izvršenje i troškove pokretanja postupka“

U Infostanu ističu i da oni rade sve što je u njihovoj mogućnosti da korisnike pravovremeno obaveste da dug postoji pa je tako bilo i u ovom slučaju. Ističu da je na svakom računu:

Preduzeće obaveštavalo korisnicu o neizmirenom dugovanju u tački T3.  Iako nije u zakonskoj obavezi, naše preduzeće je poslalo potom opomenu pred utuženje 2.12.2019. godine, sa dodatnim rokom za izmirenje zaostalih obaveza, kako ne bi bio pokrenut postupak prinudne naplate i kako korisnica ne bi snosila dodatne troškove postupka.

Nije tačno da Infostan nema obavezu da opominje dužnike. Odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga određeno je da je Infostan dužan da:

Pre pokretanja sudskog postupka, pisanim putem obavesti korisnika o osnovu i visini duga.

Infostan to i radi, ali tako da se zaista može postaviti pitanje da li Infostan poštuje zakone.

Navodno u ime Infostana više advokata dostavlja opomene potrošačima pred utuženje. Potrošači ih dobijaju u kovertama Infostana, a na njima je navedeno da će protiv dužnika biti „pokrenut postupak prinudne naplate“ osim ako „u roku od 8 (osam) dana uplate navedeni dug“

Ovo je suprotno Odluci Grada kojom je određeno  da je Infostan dužan „da odredi rok plaćanja, koji ne može biti kraći od 15 dana.“

Udruženja potrošača su više puta slala dopise Gradskoj upravi i Infostanu ukazujući da Infostan krši gradsku odluku.

Srećom, Grad je odreagovao na zahteve udruženja potrošača i Infostan više ne krši odluku!

Gradska odluka je promenjena tako da je ona sada u skladu sa poslovnom  politikom Infostana i građani sada i po njihovoj odluci imaju osam dana da plate dug.

Izgleda da gradska komunalna preduzeća ne moraju da poštuju gradske odluke, nego da Grad mora da prilagođava propise njima!

Problematično je i to što zaista ne izgleda kao da advokati šalju opomene, nego da to zapravo radi Infostan iako su advokati sasvim sigurno plaćeni za to.

Udruženja potrošača su ukazala da je problem to što advokati nisu potpisali i pečatirali opomene, već su njihovi potpisi i pečati, ako ih ima, na opomeni odštampani, iako je po zakonu Advokat dužan da na svaku ispravu, dopis ili podnesak koji je sastavio stavi svoj potpis i pečat.

Infostan je odreagovao i na ovu nepravilnost i od skoro zaista izgleda da neko pečatira opomene, mada je i dalje jasno da potpis nije pravi.

Advokat šalje opomene i za dužnike Parking servisu na sličan način. Zanimljivo je i to da advokati Parking servisa i Infostana upućuju na to da se za sve informacije dužnici obrate preduzeću kojem duguju, a ne njima. Ovo je dobro, jer dobar deo advokata nismo uspeli da nađemo na adresama koje su navedene u opomenama.

Sve i da advokati zaista šalju opomene, time se samo pune džepovi privilegovanih advokata i njihovih saradnika.

O kojoj sumi novca se radi, najbolje se vidi iz završnih finansijskih izveštaja izvršiteljke Mirjane Dimitrijević, koja je profitirala na Jovanovom dugu. Ona je tokom 2018. i 2019. godine imala prihod od oko 90 miliona dinara godišnje!!!

Infostan nije odgovorio na naša pitanja kako su izabrani advokati sa kojima sarađuju, niti koliko advokatima plaćaju za slanje opomena koje verovatno Infostan sam šalje.

Odgovore nismo dobili ni nakon što smo dostavili zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

Jasno je zašto Infostan rizikuje da dobije kaznu zbog odbijanja da dostavi informacije.

Nije jasno zašto država i Grad Beograd prihvataju da javna preduzeća krše i zloupotrebljavaju zakone samo da bi se napunili nečiji džepovi!

Podelite

Ostavite komentar