Šta znači slovo „e“ na proizvodima?

1

Jedna od posledica pristupanja Evropskoj uniji je pojavljivanje novih, nepoznatih oznaka na domaćim artiklima, koje označavaju da su proizvedeni u skladu sa standardima koji važe na zajedničkom evropskom tržištu.

Koliko kupce u Srbiji nove oznake zbunjuju pokazala je anketa u kojoj smo građane pitali šta znači slovo „e“ pored istaknute količine jogurta u flašici.

Da proizvod treba odložiti u korpu.

Da proizvod treba odložiti u korpu.

Proizvod registrovan od strane Evropske unije.

Proizvod registrovan od strane Evropske unije.

Da je proizvod kvalitetan.

Znak kvaliteta

Proizvod po evropskom standardu.

Proizvod po evropskom standardu.

Slovo „e“ na ambalaži ne znači da ste kupili proizvod ekstra ili bar evropskog kvaliteta, niti da je proizveden ekološki. „E“ pored podatka o količini proizvoda znači samo da unutar ambalaže može da se nalazi manje proizvoda nego što piše na pakovanju. Tako „e“, na primeru jogurta, znači da se u njemu, možda, nalazi 350 grama, a možda i do 3,5 odsto manje, odnosno 339,5 grama.

Oznaka E, koja je uvedena i u naše zakonodavstvo, u stvari znači da je reč o procenjenoj, a ne tačnoj težini.

Kupcima je dodatno zbunjujuće i to što se dozvoljeno odstupanje od deklarisane težine menja u zavisnost od količine proizvoda. Za proizvode koji imaju 50 grama dozvoljeno odstupanje je devet odsto, a kod proizvoda koji imaju jedan kilogram ili litar, dozvoljeno odstupanje je 1.5 odsto.

Dakle, kupac bi, ako hoće da zna koliko proizvoda kupuje, trebalo napamet da zna tablicu dozvoljenih odstupanja.

I pored toga što je evropski standard za deklarisanje težine upakovanih proizvoda nedovoljno jasan za kupce, za potrošače je, u većini slučajeva, bolji nego naši stari standardi. Po starim, domaćim pravilnicima, dozvoljeno odstupanje za, na primer, pakovanje medenjaka koje sadrži između 100 i 300 grama iznosilo je sedam odsto. Prema evropskom standardu, ono iznosi 4,5 odsto za pakovanje do 200 grama, odnosno, 3 odsto za pakovanje do 300 grama.

To znači da je bolje kupiti medenjake sa oznakom „e“ pored težine, nego artikal koji nema tu oznaku.

Najveću razliku smo primetili na biskvitima, gde je za proizvode koji teže preko 100, a manje od 300 grama, dozvoljeno odstupanje išlo i do 10 odsto, a po novim propisima, kao i za medenjake, 4,5 odsto.

Ovo nam pokazuje da su kriterijumi pooštreni i da se od proizvođača, mahom, traži veća preciznost pri merenju.

Ipak, šteta je što Evropska unija nije donela propise koji obavezuju proizvođače da jasno napišu koliko se nekog proizvoda nalazi u pakovanju. Shodno anketi koju smo uradili, potrošačima bi svakako bilo puno korisnije da, umesto slova „e“ na ambalaži, stoji „proizvod sadrži između 340 i 350 grama“ u slučaju jogurta kojeg smo prikazali.

 

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

1 коментар

  1. Pingback: Značenje slova "e" na ampalažama proizvoda | Užice online

Ostavite komentar