Isplatile robu, ostale dužne

0

Kako bi došli do što većeg broja kupaca, prodavci nameštaja, kuhinjskog posuđa i kućnih aparata često svoje proizvode, uz pomoć sindikata, nude na rate zaposlenima u raznim državnim ustanovama i javnim preduzećima. Budući da su i predstavnici sindikata uključeni u organizovanje prodaje, radnici i ne slute da su ponekad prodaje preko sindikata zapravo prevare.

Dragica Mehmedović i Svetlana Živojinović, radnice u Rudarskom basenu Kolubara, našle su se u čudu kada su od advokata Neva produkt, firme kojoj su putem administrativne zabrane platile kupljene proizvode, dobile opomenu pred utuženje.

,,Naša koleginica koja radi sa nama u Kolubari je Nevin saradnik i ona nam je još 2010. godine dala tu ideju da možemo da kupimo Nevine proizvode na 24 polumesečne rate. To je nama bilo veoma povoljno“, kaže Dragica.

Dragica je odlučila da kupi Neva produkt proizvode u vrednosti od oko 25.700 dinara. To, je, kako ona navodi, učinilo još sedamdesetak radnika površinskih kopova u Kolubari.

,,Taj ugovor je potpisan u martu 2010, u avgustu 2010 većina nas uzima te sudove i potpisuje Nevine otpremnice. U septembru 2010. godine nama se odbija prva rata, poslednja rata je odbijena u septembru 2011. Tako da smo mi to otplatili“, priseća se Dragica.

Kako Dragica tvrdi, većina radnika nije znala da su proizvode Neva produkt zapravo kupili uz posredovanje Nezavisnog sindikata Kolubara, u čiju korist je i realizovana obustava od zarade.

,,Mi nismo znali prvo gde idu naše pare, a drugo nismo znali da nezavisni sindikat to Nevi ništa nije uplatio“, kaže ona.

Da firmi Neva produkt nije uplaćen novac koji je odbijen od njene plate, Dragica je saznala tek nedavno, kada je od zastupnika te firme dobila opomenu pred utuženje u kojoj se, kako ona navodi, od nje zahteva da izmiri dugovanje prema firmi Neva produkt. Opomenu je dobila i Svetlana Živojinović iako je, kako tvrdi, preko administrativne zabrane isplatila 5.360 dinara za pekač za palačinke.

,,Devetog februara sam dobila obaveštenje od advokata Neve produkt gde piše da treba da uplatim taj dug, a ako ne uplatim u roku od 5 ili 8 dana da ću biti tužena“, kaže Svetlana.

neva

Neva produkt

Dragica i Svetlana u početku nisu razumele zbog čega Neva produkt duži njih koje su svoj dug isplatile, a ne sindikat, koji očigledno novac nije uplatio na račun firme. Advokat im je, kako Dragica kaže, objasnio da ,,Neva produkt ne može da tuži Nezavisni sindikat iako postoji ugovor između njih jer je račun nezavisnog sindikata blokiran i Neva produkt to ne može da naplati, tako da je mnogo jednostavnije da tuži nas da mi ponovo platimo, a mi da tužimo Nezavisni sindikat da nam on vrati novac“.

Račun Nezavisnog sindikata Kolubara je zaista u blokadi još od aprila 2012. godine za iznos od preko 56 miliona dinara. Međutim, radnici Kolubare su, kako Dragica kaže, ubrzo saznali da do ove situacije nije došlo nesrećnim spletom okolnosti. U ugovoru koji je Nezavisni sindikat Kolubara sklopio sa firmom Neva produkt 2010. godine, između ostalog, piše da ,,Neva produkt doo se obavezuje da će sve eventualne sporove oko nerealizovanih administrativnih zabrana regulisati direktno sa radnikom“.

Na ovaj način, predstavnici sindikata su se unapred ogradili od odgovornosti i krajnjeg kupca stavili u poziciju dužnika. Iz Neva produkt i Nezavisnog sindikata Kolubara nismo dobili odgovor na pitanje kako kupac može da bude obavezan da plati proizvod koji je preko administrativne zabrane već isplatio.

Da ovo nije jedino pitanje na koje je trebalo da odgovore predstavnici sindikata, vidimo iz saopštenja MUP-a iz marta 2013. godine kada je troje predstavnika Nezavisnog sindikata Kolubara uhapšeno zbog postojanja osnovane sumnje da su protivpravno prisvojili više od 68 miliona dinara i da su, kako navodi, ,,falsifikovali dokumentaciju o prijemu robe i administrativnim zabranama na ime radnika koji robu nisu primili“.

Svetlana Živojinović kaže da su predstavnici sindikata i u slučaju kupovine Neva produkt proizvoda falsifikovali potpise radnika i da njen potpis nije autentičan. Iz preduzeća Rudarski basen Kolubara poslali su nam pregled administrativnih zabrana u korist Nezavisnog sindikata Kolubara, gde se nalazi potpis Svetlane Živojinović, ali, kako, ona tvrdi, ,,to je lažni potpis i ja se tako nikad ne potpisujem, a čula sam da na tom spisku ima mnogo lažnih potpisa“.

Protivrečne presude

Iako je očigledno da su Svetlana i Dragica prevarene od strane sindikata, one nisu sigurne da li je pametno ulaziti u spor sa firmom Neva produkt ili je bolje platiti proizvod po drugi put. Ni sudije, izgleda, nemaju jedinstven odgovor na pitanje da li je krajnji kupac dužan da, umesto sindikata, plati proizvod koji je već platio. Dragičina i Svetlanina koleginica iz preduzeća je, prema odluci Privrednog Apelacionog suda od 2014. godine, morala da isplati 36.184 dinara firmi Neva produkt, iako je tu robu već platila sindikatu. Sud se, između ostalog, pozvao na član ugovora između Neva produkt i sindikata gde Neva produkt, kako piše, ,,eventualne sporove reguliše direktno sa radnikom tj. sa kupcem robe“.

U drugom slučaju, međutim, isti sud doneo je drugačiju odluku. Radnica Kolubare koja je od firme Simpo kupila nameštaj, a preko Nezavisnog sindikata Kolubara, oslobođena je obaveze da plati dugovanje sindikata jer je tužena, kako piše u presudi, ,,dostavila dokaz da je dugovanje otplatila i to administrativnom zabranom preko platnog spiska i to celokupan traženi iznos, o čemu joj je i Finansijska služba Rudarskog basena ,Kolubara’ doo iz Lazarevca izdala potvrdu“.

Potvrde da su svoja dugovanja prema sindikatu isplatile poseduju i Dragica i Svetlana, samo je pitanje da li će sud i bez obzira na to smatrati da su one solidarni dužnici u ovom slučaju.
Prevare organizovane preko sindikata su sve češće, pa bi zbog toga kupci trebalo da se pre kupovine upoznaju sa tim da li se obustava od zarade realizuje u korist firme koja prodaje proizvode ili u korist sindikata. Ako uplata ide na račun sindikata onda redovno treba proveravati da li sindikat prosleđuje uplate.

 

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar