Ko nas finansira?

Sa ciljem da na razumljiv način prezentujemo ko finansira rad udruženja i na šta trošimo novac, ispod smo objavili izveštaje u kojima su navedeni:

  • Svi donatori i iznosi donacija
  • Troškovi – na šta trošimo novac
  • Šta smo radili

Naravno, ako želite da vidite i zakonima propisane finansijske izveštaje i to možete videti ispod. Mi duboko verujemo da zvanični izveštaji više skrivaju nego što otkrivaju. Zato smo i objavili razumljivije izveštaje.

Lako razumljivi finansijski izveštaji

Finansijski Izveštaj Zaštita potrošača 2016.

Finansijski Izveštaj Zaštita potrošača 2017.

Finansijski Izveštaj Zaštita potrošača 2018.

Finansijski Izveštaj Zaštita potrošača 2019.

Finansijski Izveštaj Zaštita potrošača 2020.

Šta smo radili sa tim novcem?

Koliko se ponosimo što jasno i transparentno objavljujemo finasijske izveštaje, toliko mislimo da su naši izveštaji o aktivnostima loše napisani.

Izveštaj o aktivnostima 2016.

Izveštaj o aktivnostima 2017.

Izveštaj o aktivnostima 2018.

Izveštaj o aktivnostima 2019.

Izveštaj o aktivnostima 2020.

Teže razumljivi – finansijski izveštaji – Bilansi uspeha i stanja

Bilansi 2016.

Bilansi 2017.

Bilansi 2018.

Bilansi 2019.

Bilansi 2020.