Kako naplatiti štetu kad turistička agencija bankrotira?

0

Svake godine veći broj turističkih agencija propadne ili otkaže putovanje putnicima i ne vrati novac. Jelena Šarenac Delić je šest dana pre planiranog putovanja saznala da je račun turističke agencije „Travel expert“ u blokadi i da je njen aranžman otkazan. U takvim slučajevima, nada putnika da će im novac biti vraćen je polisa osiguranja u slučaju insolventnosti.

Međutim, naplata od polise ne mora uvek da bude sigurna, niti se zna koliko je vremena potrebno da se realizuje. Jeleni, zbog visine iznosa, svakako, nije bilo svejedno da li će joj novac biti vraćen.

„Zaključno sa julom mesecom sam završila kompletnu isplatu 1.492 evra“, kaže Jelena. U Zakonu o turizmu piše:

„Organizator putovanja dužan je da vrati sredstva u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana otkaza putovanja“. Međutim, umesto novca, Jelena je od „Travel expert-a“ dobila elektronsku poštu.

„Oni su nama u obaveštenju napisali da nisu u mogućnosti oni da vrate, već da će aktivirati polisu osiguranja“, priča Jelena. Ona se, posle primljenog obaveštenja, obratila Turističkoj inspekciji, koja ju je uputila na osiguravajuće društvo „Dunav osiguranje“ jer je „Travel expert“ kupio njihovu polisu.

„U osiguranju su mi rekli da se isključivo obratim agenciji i da će mi oni poslati dalje korake koje treba da preduzmem“, kaže Jelena i dodaje da od agencije do daljnjeg nije dobila povratnu informaciju. Naša sagovornica je odlučila da podnese odštetni zahtev i agenciji „Travel expert“ i „Dunav osiguranju“, ali odgovor nije dobila ni od prvih, ni od drugih. Od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija smo dobili sledeću informaciju:

„Turistička agencija je pokrenula postupak, pribavlja i dostavlja odgovarajuće dokaze za aktiviranje garancije putovanja, ali i putnici za naknadu troškova, u vezi sa svojim potraživanjima, mogu podneti zahtev osiguravajućoj kući „Dunav osiguranje“.

Kako je Jelena to već učinila, pitali smo nadležne iz Ministarstva u kom vremenskom periodu se može očekivati aktiviranje polise i početak procesa naknade štete putnicima, ali precizan odgovor nismo dobili.

„Napominjemo da je za aktiviranje garancije putovanja/polise osiguranja potrebno određeno vreme (dobijanje potvrde Narodne banke Srbije o solventnosti računa privrednog društva, provera dokumentacije o nastalom osiguranom slučaju)“.

Inače, isto pitanje smo postavili i turističkoj agenciji „Travel expert“, ali oni nisu želeli da daju bilo kakav odgovor. Obratili smo se i „Dunav osiguranju“. Pitali smo ih koliko putnika ima potraživanje prema „Travel expertu“ i da li je iznos osiguranja od 300.000 evra, u stvari, dovoljan da putnici budu obeštećeni.

„Radi se konkretno o 43 aranžmana, odnosno 128 putnika. Potraživanje putnika prema agenciji, po osnovu nerealizovanih ugovora, je u nekom grubom iznosu oko 8.500.000 dinara. Sama suma osiguranja na polisi, kojom je turistička agencija osigurana, je više nego dovoljna da ta potraživanja budu namirena“, kaže Miloš Milanović, direktor Direkcije za naknadu štete „Dunav osiguranja“.

Jelena je dobila naknadu štete. U „Dunav osiguranju“ kažu da je ceo postupak trajao nešto duže od mesec i po dana, zbog putnika koji su zaključivali ugovore o organizaciji turističkih putovanja, ne samo sa agencijom „Travel expert“, već i sa njenim subagentima. Putnici agencije „Travel expert“ su na kraju imali prilično sreće u odnosu na one koji su letovanje uplatili u propaloj agenciji „Conte“. Oni su još davne 2010. godine predali zahtev za naknadu štete, a Triglav osiguranju ih još nije obeštetilo. Predstavnici osiguravajućeg društva „Triglav osiguranje“ ovo objašnjavaju činjenicom da:

„Krivični postupak nije završen i Triglav Osiguranje nema činjenični podatak neophodan za utvrđivanje osnovanosti odštetnog zahteva. Nakon dobijanja pravosnažne odluke suda, Triglav Osiguranje će u potpunosti ispoštovati sve svoje obaveze“.

Osiguravajuće društvo "Triglav", koje ni do danas nije isplatilo štetu putnicima turističke agencije "Conte"

Osiguravajuće društvo „Triglav“, koje ni do danas nije isplatilo štetu putnicima turističke agencije „Conte“

Ovakvo objašnjenje je iznenađujuće. Krivični postupak na koji se nadležni u „Triglav osiguranju“ pozivaju je postupak u vezi sa radnjama vlasnika agencije, a ne odnosi se na bilo kakve moguće krivične radnje oštećenih putnika. Čak i da vlasnik bude krivično osuđen, to ne menja činjenicu da su putnici pretrpeli štetu.
„Triglav osiguranje“ jednostavno pokušava da izbegne isplatu štete, a to je moguće zbog nedorečenosti u zakonu.

Zakon ne predviđa da ugovor između osiguranja i agencije mora da bude sročen tako da putnici dobijaju odštetu i kada je agencija ugašena zbog krivičnog dela vlasnika. Pored toga u „Dunav osiguranju“ kažu da ima još nedefinisanih stavki zbog kojih putnici ne mogu da znaju kad će im šteta biti nadoknađena.

„Sam zakon ne precizira tačno, u ovom slučaju, rokove. Ti rokovi su definisani nekim drugim propisima, ne samo zakonima i samim ugovorom i posebnim uslovima za osiguranje, koji čine sastavni deo ugovora“, objašnjava direktor Direkcije za naknadu štete „Dunav osiguranja“ Miloš Milanović.

Dok se ne izvrše adekvatne promene propisa putnici neće biti sigurni da li će i kada dobiti odštetu od osiguravajućeg društva u slučajevima kada agencija, nakon otkazivanja putovanja, ne može ili neće da im vrati novac.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar