Koji kvar otklanja Elektrodistribucija, a koji Vi?

1

Kada između mernog mesta i bandere dođe do kvara, građani često ne znaju čija je obaveza da snosi troškove popravke tog kvara. U takvoj nedoumici se, u oktobru 2012. godine, našao i Dragan Jokić iz Beograda iako je, kako navodi, više decenija radio kao inženjer elektrotehnike.

,,Komšija i ja smo smo izgubili trećinu struje u stanovima. Izmerili smo napon na brojilima i utvrdili da jedna faza ne dolazi sa konzole na zgradi“, kaže on.

Jokić kaže da je pozvao nadležne u Elektrodistribuciji. Prema njegovim rečima, došao je radnik i nakon što je utvrdio u čemu je kvar, napravio zapisnik. Međutim, Dragan od njega nije dobio najvažniju informaciju – o čijem trošku će kvar biti otklonjen.

,,Na moje pitanje ko to treba da otkloni, dečko mi je rekao: ,To nije moj problem, moj je problem samo da vam dam zapisnik’“, priseća se on.

Iako je, kako Dragan objašnjava, ostalo nejasno ko treba da finansira radove navedene u zapisniku, komšija i on su otklonili kvar o svom trošku jer im je struja bila neophodna. Iako nije želeo da novac da radnicima EDB-a, na kraju je bio prinuđen da to učini.

,,To smo opet morali da radimo preko ljudi koji rade u distribuciji jer oni imaju ovlašćenja, to su, u stvari, privatnici angažovani od strane distribucije“, kaže Dragan.

Dragan, takođe, smatra da je izmeštanje mernog mesta i stavljanje novog razvodnog ormana bilo nepotrebno jer, kako navodi, ,,da je došao kamion sa korpom i da je čovek zamenio klemu, sve je završeno za 15 minuta“.

Ovako, kako Dragan tvrdi, radovi su komšiju i njega koštali oko 500 evra.

Dragan smatra da je Elektrodistribucija bila dužna da finansira te radove, jer je kvar nastao između bandere i mernog mesta. Međutim, kada se obratio nadležnim institucijama, nije dobio jasan odgovor. Iz Agencije za energetiku i Ministarstva energetike naveli su da nisu nadležni za ovaj slučaj.

Na naše pitanje upućeno Elektrodistribuciji Beograd ko je dužan da pokrije troškove otklanjanja kvara na vodu od bandere do razvodne kutije, odgovorili su: ,,Elektrodistribucija je dužna da otkloni kvar na delu voda od mreže do glavnog razvodnog ormana na objektu. Zahtevi se podnose nadležnim Službama tehničkih usluga“.

Međutim, u ovom konkretnom slučaju, iz EDB-a su naveli da je ovlašćeno lice EDB-a po pregledu utvrdilo da je potrebna rekonstrukcija mernog mesta i, kako navode, ,,s obzirom da je merno-razvodni orman na toj adresi u privatnom vlasništvu, EDB nije u obavezi da ga održava niti rekonstruiše“.

Na osnovu odgovora EDB-a teško može da se zaključi šta je uzrok kvara, pa samim tim i čija je dužnost bila da kvar otkloni.

Prema Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom, mesto razgraničenja odgovornosti za isporučenu električnu energiju između Elektrodistribucije i kupca je uvod provodnika instalacije u merno razvodni orman.

Dakle, potrošač je u ovom slučaju bio dužan da finansira popravku kvara, ukoliko je on nastao na mernom mestu, ali ne i ukoliko je nepravilnost na vodovima.

Problem je i u tome što se u odgovorima koje je Dragan dobio od nadležnih institucija kao jedino rešenje navodi sudski spor. Dragan nam je rekao da ne želi da se sudi sa Elektrodistribucijom jer bi, kako tvrdi, sudski troškovi bi bili veći od vrednosti spora.

Ukoliko, građani ipak žele da uđu u spor, trebalo bi da pozovu sudskog veštaka, koji bi utvrdio uzrok kvara i na taj način obezbede dokaz za svoje tvrdnje.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

1 коментар

 1. Mislim da niste u pravu jer navodite:
  „Prema Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom, mesto razgraničenja odgovornosti za isporučenu električnu energiju između Elektrodistribucije i kupca je uvod provodnika instalacije u merno razvodni orman.“

  ustvari u Uredbi piše:
  Члан 19.
  ……………………………………………
  Место разграничења дистрибутивног система и инсталација објекта купца
  или произвођача који се прикључује на дистрибутивни систем напона до 1 kV је:
  1) увод проводника инсталације објекта купца или произвођача у мерно
  разводни орман, када се примењује директно мерење;

Ostavite komentar