Šta na kozmetičkim proizvodima znači simbol otvorene teglice

0

Zbog neusklađenosti domaćih pravilnika sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji naši kupci često na proizvodima nalaze podatke koji im na prvi pogled daju različite informacije o roku upotrebe.

Našim propisima predviđeno je da se deklariše samo koliko proizvod može da traje ako se čuva u propisanim uslovima, a ne i koliko može da se upotrebljava nakon otvaranja.

Tako, na primer, jedna krema za ruke, po informacijama na srpskom jeziku, ima rok trajanja 36 meseci. S druge strane, po evropskom znaku u obliku teglice sa koje je skinut poklopac rok upotrebe je 12 meseci nakon otvaranja proizvoda.

 

Po propisima koji važe u EU, na kozmetičkim proizvodima koji mogu da traju duže od 30 meseci mora samo da se navede koliko dugo mogu da se upotrebljavaju nakon otvaranja. Zbog sporosti u usvajanju pravilnika izgleda da se na proizvodima na našem tržištu nalazi više informacija o rokovima trajanja i upotrebe nego na istim artiklima koji se prodaju u Evropskoj uniji. Naši potrošači od toga nemaju koristi jer ih niko nije informisao o značenju simbola i razlozima zbog kojih su ih usvojili Evropski parlament i komisija.

Otvorena teglica je znak koji je izabran da simbolizuje trajanje kozmetičkih proizvoda kako bi se izbegli problemi. Jedan on primera je kada na malom pakovanju na svakom od 24 zvanična jezika EU mora da se napiše koliki je rok trajanja proizvoda.

Broj u simbolu otvorene teglice ili pored nje uvek označava koliko meseci može da se koristi proizvod nakon otvaranja. Ako u simbolu otvorene teglice  piše 3M, to znači da kremu možete da upotrebljavate tri meseca nakon otvaranja, a 6M znači šest meseci.

Kad se na proizvodu nalazi samo teglica sa otvorenim poklopcem i ne postoji informacija o roku trajanja na nekom stranom jeziku to znači da proizvod, ako ga ne otvorite i ako ga čuvate, može da traje najmanje 30 meseci, a ne samo šest ili 12 meseci kao što biste mogli da zaključite na osnovu brojeva u teglici s otvorenim poklopcem.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar