Šta zrači 300 puta više od mobilnog, a pored Vas je u kući?

0

Debata da li su mobilni telefoni opasni po naše zdravlje, traje od početka njihove masovne upotrebe. Da bismo razotkrili koliko smo izloženi zračenju od strane ove moderne tehnologije, u saradnji sa Telekomom Srbija, izvršili smo merenja nivoa zračenja baznih stanica, telefona, LED sijalica i mnogih uređaja koje imamo kod kuće. Ispostavilo se da štedljiva sijalica zrači više od mobilnih telefona.

Telekom je, na osnovu merenja i drugih saznanja odlučio da sprovede kampanju kako bi informisali korisnike na koji način mogu da smanje svoju izloženost zračenju.

Osnovni savet je da se telefon drži dalje od tela prilikom uspostavljanja veze, jer tada može da se desi da telefon više zrači posebno ako se koristi 2G tehnologija.
Onog momenta kada čujete zvonjavu tada je veza sigurno uspostavljena i tada možete da ga približite

Merenjem smo utvrdili  da je ukupna snaga svih polja  u prostoriji u Telekomovoj zgradi u proseku 0,27 V/m. Kada je telefon uspostavio vezu, uređaj je pokazao da je jačina polja direktno pored telefona bila na kratko 6,53 V/m. Ubrzo nakon uspostavljanja veze, snaga polja je osetno pala. U proseku tokom razgovara jačina polja je oko 1,6  što je oko 10 puta manje od maksimalno dozvoljenih 16,8 V/m. Međutim, ovo ne znači da će zračenje telefona uvek biti ovako malo. 

Merenje zračenja mobilnog telefona

U područjima lošeg signala bazne stanice telefon mora de emituje mnogo većom snagom da bi ga bazna stanica čula. Isto kao što signal bazne stanice dolazi kod nas, signal našeg telefona mora da stigne do bazne stanice. Korisno je izbegavati telefoniranje kad imate loš signal jednu crticu, dve crtice i sl. tada Vas telefon za par minuta razgovora ozrači dozom zračenja koju od bazne stanice ne dobijete godinama.

Područja u kojima je loš signal postoje i u naseljima koja su izuzetno dobro pokrivena. To su na primer garaže, podrumi ili liftovi.  Kad uđete u lift, jačina signala često znatno opadne. Za 30 do 40 sekundi korišćenja telefona u liftu možete da primite više zračenja nego tokom nedelju dana korišćenja telefona u oblastima sa prosečno dobrim signalom

Prilikom uspostavljanja veze na 2G tehnologiji, koja je najstarija, Vaš telefon prvo emituje najvećom snagom da bi ga bazna stanica čula i onda je smanji na nivo potreban za održavanje komunikacije. Kod 3G i 4G tehnologije  on ide od manje snage. Na 3G tehnologiji on ide od minimalne snage i onda povećava snagu u nekim koracima dok ga bazna stanica ne čuje.  Zato pri uspostavi veze na 2G tehnologiji može se videti prilično veliki skok nivoa polja u odnosu na 3G i 4G gde je to i neprimetno.

Izmerili smo nivo zračenja i neposredno kod baznih stanica, ali i raznih uređaja u kući. LCD televizor je imao zračenje u proseku od 0,51, a najviše 0,79 V/m. Rekorderi su sijalice. Sijalica koja osvetljava akvarijum je apsolutni rekorder sa prosečnih 300 i maksimalnih 372 V/m. Štedljiva (CFL) sijalica stvara polje čiji je maksimum 233, a u proseku njeno polje ima 62 V/m. Neposredno kod mikrotalasne pećnice polje je imalo najveću jačinu od 55 i prosečnu od 12,7 V/m.  Klasična sijalica ima polje od samo oko 1 V/m. Gotovo isto zrači i laptop dok preuzima podatke preko bežičnog interneta.

Merenje polja smo izvršili i u neposrednoj blizini Telekomovih baznih stanica na Adi Cignaliji i na zgradi Tanjuga. Ispod same bazne stanice na Adi jačina polja je u proseku 0,95 V/m. Bazne stanice često imaju usmereno zračenje i mogu da se podese da polje bude slabije direktno ispod stanice, a jače ispred nje. Zbog toga smo morali da izmerimo i polje tik ispred same antene tj. odašiljača. Merili smo polje bazne stanice na Tanjugovoj zgradi i to tako što smo uređaj postavili na mesto gde bi polje trebalo da bude najjače.

Na metar do dva od samog odašiljača, jačina polja je oko 14 V/m. Najjače polje koje smo izmerili na udaljenosti od par centimetara je oko 23 V/m.

Već na oko pet metara iza odašiljača polje u proseku ima oko 1,27 V/m.

Mana našeg merenja je to što širokopojasni instrument koji smo koristili ne daje podatke o frekvenciji zračenja, već samo o jačini polja. Veće frekvencije su opasnije. Zbog toga ne možemo da kažemo da je polje oko sijalice iznad akvarijuma opasnije od recimo polja koje stvaraju televizor i mobilni telefon. To ne možemo sa sigurnošću da kažemo iako smo izmerili da je polje oko sijalice 300 puta jače nego polje oko LCD televizora ili mobilnog telefona nakon uspostavljanja veze.

Naša merenja su jasno pokazala da su korisnici manje ozračeni ako su bliži baznoj stanici nego ako su udaljeni i da to što neko živi neposredno pored bazne stanica ne znači i da je više ozračen.

U Telekomu kažu da je poželjno opremiti automobil tako da ne morate da držite telefon tokom razgovora.

Ako koristite u automobilu koji se kreće tu dolazi do nečeg što se zove handover. Vas prihvata jedna po jedna stanica duž Vaše trase npr. duž autoputa i tada može doći do povećanja zračenja telefona u tom procesu prelaženja sa stanice na stanicu.

Automobilima se krećemo i u područjima koja su udaljena od baznih stanica, pa telefon mora da zrači jače kako bi održavao vezu. Naša merenja su pokazala i da zračenje telefona postaje gotovo zanemarljivo kad ga udaljite samo jedan metar od svog tela. To lako možete da uradite postavljajući recimo držač za mobilni na vetrobransko staklo.

Korisno je poslušati i druge savete koje su stručnjaci Telekoma dali korisnicima.

To što je Telekom uložio novac i napor da informiše korisnike kako da budu manje ozračeni, svakako treba pohvaliti. Nadamo se da će takvih akcija biti i ubuduće.

Podelite

Ostavite komentar