Browsing: izjava potrošača da je saglasan sa produženjem roka za popravku robe