Novi avio-prevoznik, stare navike

0

Stvaranje novog nacionalnog avio-prevoznika nije rešilo problem kašnjenja letova. Iako zakon predviđa naknadu štete u slučaju kašnjenja leta za dva sata i više, od „Er Srbije“  i ostalih avio-komapnija je nećete dobiti.

Zoran Slavković iz Beograda je, kako kaže, redovni putnik „Er Srbije“ jer, zbog posla, često leti za Crnu Goru. On je bio siguran da će sa stvaranjem novog nacionalnog avio-prevoznika problemi sa kašnjenjem letova nestati, sve dok se nije dogodilo da let „Er Srbije“ za Podgoricu kasni 130 minuta.

Za to vreme, kako naš sagovornik tvrdi, osoblje „Er Srbije“ ni njemu, a ni ostalim putnicima, nije pomoglo na bilo koji način.

„Gospođa je došla na gejt, sklonila vreme ukrcavanja i otišla na informacije“, kaže Zoran, koji se izložio dodatnim troškovima zbog nenajavljenog kašnjenja leta.

Zoran je po povratku iz Podgorice, a pozivajući se na Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, „Er Srbiji“ uputio odštetni zahtev. Naš sagovornik kaže da je od nacionalnog avio-prevoznika očekivao da, makar u zakonskom roku od 30 dana, odgovori na njegovu žalbu. Međutim, kako Zoran tvrdi, „Er Srbija“ je, u potvrdi o prijemu žalbe, navela da će mu odgovoriti orijentaciono za 60 dana.

Zoran se 59. dana ponovo obratio „Er Srbiji“ da što pre reši njegov odštetni zahtev. Deset minuta kasnije dobija odgovor.

„Detaljnim uvidom u priloženu dokumentaciju, utvrđeno je da je let na relaciji Beograd-Podgorica kasnio 130 minuta iz operativnih i tehničkih razloga. Prema Zakonu o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa, za navedeno kašnjenje nije predviđena novčana kompenzacija“, pišu iz „Er Srbije“.

Zorana je ovakav odgovor iznenadio jer, kako tvrdi, nije u skladu sa  Zakonom, po kojem  putnici imaju pravo na odštetu kada avion kasni više od dva sata. U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva su nam potvrdili da je Zoran tačno naveo zakonsku odredbu.

„Ukoliko se radi o kašnjenju leta , za one letove do 1500 kilometara, naknada štete iznosi 250 evra u dinarskoj protivvrednosti“, odgovaraju iz Direktorata.

Pitali smo nadležne u „Er Srbiji“ na osnovu čega smatraju da se odredba iz važećeg zakona Republike Srbije ne treba primenjivati.

„ Republika Srbija je potpisnik Multilateralnog sporazuma o Zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području (ECAA)“, rekli su nam iz „Er Srbije“. Takođe dodaju da u skladu sa zakonskim propisima, koji se primenjuju u Republici Srbiji, uključujući i potvrđene međunarodne ugovore, putnik nema pravo na naknadu štete kada je kašnjenje kraće od tri sata. 

Po zakonima koji važe u Evropskoj uniji, putnici imaju pravo na odštetu od 250 evra, ako let stigne na odredište sa više od tri sata kašnjenja. Naš zakon predviđa istu odštetu, ali za kašnjenje od preko dva sata. Tvrdnje nadležnih iz „Er Srbije“, da su oni dužni da poštuju odredbu Evropske unije na štetu putnika i da zato njihovi putnici nemaju pravo na kompenzaciju u skladu sa našim zakonom, nisu tačne. „Er Srbija“ je u ovom slučaju izabrala da poštuje zakon koji joj više odgovara.

Kada je reč o Zoranu, nacionalni avio-prevoznik nije postupio u skladu sa našim zakonom jer je, kako on tvrdi, tek 59. dana odgovorio na njegov zahtev za odštetu, iako je u zakonu naveden znatno kraći rok.

„Ako avio-prevozilac, u roku od 30 dana od dana dostave reklamacije ne udovolji reklamaciji ili na istu ne odgovori, podnosilac reklamacije ima pravo da prijavi povredu ovog zakona vazduhoplovnom inspektoru“, navode u Direktoratu i dodaju da, ukoliko utvrde da je bilo odstupanja u primeni ovog Zakona, pokreću prekršajni postupak. U tom slučaju, prekršajni sud može izreći avio-prevoziocu kaznu u iznosu od 100.000 dinara do 400.000 dinara.

Međutim, u članu Zakona u kojem su definisane kaznene odredbe nismo uspeli da nađemo koliko iznosi kazna kada avio-prevoznik ne odgovori u roku od 30 dana na žalbu putnika. Zbog odsustva jasno definisane kazne avio kompanije mogu sebi da ostave mogućnost da na žalbu odgovore, kako je to „Er Srbija“ u odgovoru Zoranu navela, za orijentaciono 60 dana.

Austrian avion

Ni u Evropskoj uniji nije mnogo bolja situacija. Avio-prevoznici u EU prihvate samo 2% odštetnih zahteva podnetih od strane putnika. Na čak 25% reklamacija avio-prevoznici nikada i ne odgovore. Zbog toga su poslanici u Evropskom parlamentu predložili da se propisi promene. Predlog je da se, ako u roku od 60 dana avio-kompanija ne odgovori na žalbu putnika, odštetni zahtev smatra prihvaćenim i avio-kompanije će morati da isplate štetu putnicima.

Ako bude usvojen, ovaj propis će važiti i u Srbiji, jer smo deo zajedničkog Evropskog vazdušnog prostora.

Od promene propisa neće biti mnogo koristi, ako i dalje, prema podacima Evropske komisije, čak 67% putnika ne zna svoja prava.

U Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo su nam rekli da je u Evropskoj uniji i kod nas zakonom propisano kako avio kompanije moraju da obaveste putnike o pravima koje imaju u slučaju kašnjenja, otkazivanja ili zabrane ukrcavanja na let.

„Na svakom pultu mora da se nalazi informacija o tome kakva su prava putnika. Ukoliko se neka promena dogodi u redu letenja, avio-prevozilac je dužan da, preko svog osoblja, sve putnike u pisanoj formi obavesti o njihovim pravima“, kažu u Direktoratu .

Proverili smo tokom posete Beogradskom aerodromu kako se ta zakonska obaveza ispunjava. Na pultovima „Er Srbije“ nismo našli obaveštenje o pravima putnika, a od službenika smo saznali da se o istom možemo informisati na njihovom sajtu. „Ostrijan erlajns“ je jedina kompanija koja je, u toku naše posete, na pultu imala istaknuto obaveštenje. Međutim, obaveštenje je napisano isključivo na engleskom i nemačkom i sadrži jedino obaveštenje gde putnici mogu da dobiju informacije o svojim pravima.

Zoran je zbog kašnjenja podneo prijavu protiv „Er Srbije“. Ostaje nam da proverimo da li je Direktorat za civilno vazduhoplovstvo ocenio da je prijava osnovana i da li su avio-kompanije počele da obaveštavaju putnike o njihovim pravima u skladu sa Zakonom.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar