Gde sve završava otpad u Bačkoj Palanci ?

0

Tovarišani decenijama imaju problem sa deponijom jer je smeštena na manje od 200 metara od prvih kuća u naselju. Vetar sa neograđene deponije nanosi smeće u domaćinstva, a građani često zbog nepodnošljivog dima ne otvoraju prozore i vrata.

Žitelji bačkog naselja Tovariševo već decenijama imaju probleme zbog deponije koja je znatno bliže naselju nego što to propisi dozvoljavaju. Deponija se nalazi na manje od 190 metara od prvih kuća u naselju, iako je još 1992. godine propisano da deponija mora da bude udaljena najmanje 1.5 kilometar od naselja. Umesto da se u našoj državi pooštravaju ekološki standardi, Uredbom o odlaganju otpada iz 2010. godine smanjena je minimalna udaljenost sa 1.500 na svega 500 metara. I pored promene propisa, jasno je da je deponija i dalje suviše blizu naselja i da bi morala da bude izmeštena.

Kako nam je ispričao Sretenije Bašić, predsednik ekološkog udruženja „Da sačuvamo Vojvodinu“, to nije jedino kršenje propisa.
„Ne postoji nikakva kontrola na deponiji, bilo ko može da donese bilo šta, počev od kućne hemije, lekova koji spada u medicinski komunalni otpad, zatim, ambalažni otpad od herbicida, pesticida“, kaže Bašić.

Ne postoji informacija da li je na deponiji u Tovariševu ikada urađena procena uticaja štetnih materija iz otpada na životnu sredinu, naročito ako se zna da na njoj završava i opasan komunalni otpad, koji se uz to i spaljuje. Meštani kažu da je tada nemoguće normalno funkcionisati.
Problem je i to što komunalnu uslugu odlaganja smeća u Tovariševu obavlja i naplaćuje Mesna zajednica, iako joj Opštinska uprava nije poverila tu funkciju.
„Zvanično bi to trebalo da radi „Komunalprojekt“ jer po novom Zakonu o komunalnim delatnostima mesne zajednice ne mogu da se bave ovim poslom“, kaže Bašić. Mesna zajednica u svojstvu operatera donosi komunalni otpad na deponiju, ali, prema Bašićevim rečima, nema potrebnu mehanizaciju koja bi ovaj otpad odlagala na pravi način.
„Deponija nije ograđena, tako da sav taj komunalni otpad leti po okolnim njivama“, objašnjava Bašić.

Pitali smo JKP „Komunalprojekt“ ko obavlja odlaganje otpada u naseljenim mestima na teritoriji Bačke Palanke. Odgovoreno nam je da su jedino pravno lice koje obavlja tu funkciju. Kad je reč o Tovariševu:
„Što se tiče mesnih zajednica gde naše preduzeće ne učestvuje u odnošenju i deponovanju smeća, nemamo saznanja kako odlažu, gde odlažu i po kojim cenama“, odgovaraju iz „Komunalprojekta“.
Međutim, član MZ „Tovariševo“ tvrdi da su oni ispomoć „Komunalprojektu“.
„Komunalprojekt“ jednostavno nema operativu da obavlja poslove u mesnim zajednicama i selima matične opštine. Mesna zajednica se bavi prikupljanjem otpada dva dana u sedmici“, kaže Jovan Ranisavljev.

Naš sagovornik, međutim, nije mogao da nam da odgovor na pitanje da li je i na koji način pravno regulisano poveravanje funkcije obavljanja komunalne delatnosti između Mesne zajednice „Tovariševo“ i Opštine Bačka Palanka. Pošto problem Tovarišana prevazilazi okvire mesne zajednice, o nepravilnostima je, najpre, obavešten predsednik Opštine, a potom lokalna Komunalna inspekcija i Inspekcija za zaštitu životne sredine.
„Bili su, konstatovali nepravilnosti, ali nikada nisu zabranili Mesnoj zajednici „Tovariševo“ da koristi ovu deponiju za odlaganje komunalnog otpada“, priča Bašić.
Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ raspolaže podatkom da na teritoriji opštine Bačka Palanka postoji 17 neuređenih deponija. Međutim, Opština nije uradila projekat sanacije i rekultivacije deponija, iako je obavezujući rok da se to uradi istekao još 2012. godine.
„Razgovarali smo sa predsednikom Opštine koji je rekao da je gradska deponija u Bačkoj Palanci na kojoj Javno komunalno preduzeće „Komunalprojekt“ odnosi otpad prenatrpana“, kaže Bašić.

Obratili smo se predsedniku Opštine Bačka Palanka zamolivši ga da nam pojasni stanje na terenu. Posle više od mesec dana čekanja, umesto odgovora, dobili smo obaveštenje da:
„Na žalost, s obzirom na neodložne obaveze i odsutnost u narednom periodu, predsednik Opštine Bačka Palanka nije u mogućnosti da izađe u susret Vašem pozivu“.
Usled nedostatka saradnje sa lokalnim vlastima, Sretenije Bašić kaže da je pune dve godine obaveštavao pokrajinske i republičke organe. Prema njegovim rečima, tadašnje Ministarstvo građevinarstva i urbanizma podnelo je prekršajne prijave protiv Opštine Bačka Palanka i odgovornog lica tek u februaru ove godine, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora. Međutim, da li su Opština Bačka Palanka i odgovorno lice kažnjeni za nepostupanje u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, nemamo saznanje. Nadležno Ministarstvo nam nije odgovorilo.

Za razliku od deponije u Tovariševu, meštani susednog Obrovca imaju deponiju koja je dovoljno udaljena od naselja. Ograđena je sa svih strana i ima pristupni put. Međutim, na prilazu deponiji stoji natpis „zabranjeno odlaganje smeća“.
„Tu je Mesna zajednica „Obrovac“ bespravno izvršila građevinske radove. Odnet je prvo plodni sloj parcele i iskopana jama i Mesna zajednica „Obrovac“ tu odlaže komunalni otpad“, kaže Bašić i skreće pažnju da Mesnoj zajednici „Obrovac“ nikad nije povereno obavljanje poslova iz oblasti komunalnih delatnosti zbog čega tvrdi da je reč o privrednom prestupu.

Obrovac

Mesnoj zajednici „Obrovac“ je, prema rečima Bašića, naloženo da parcelu vrati u prvobitno stanje.
„Imamo rešenje Opštinske komunalne inspekcije, Opštinske inspekcije za zaštitu životne sredine. Imali smo rešenje Opštinske građevinske inspekcije, Pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine i rešenje Poljoprivredne republičke inspekcije koja je naložila vraćanje parcele u prvobitno stanje i osposobljavanje za prvobitnu proizvodnju“, nabraja Bašić i dodaje da Mesna zajednica „Obrovac“ i Opština Bačka Palanka tu obavezu nisu sproveli.

Iako bi odlaganje otpada i ovde trebalo da obavlja „Komunalprojekt“, to nije slučaj.
„Mesna zajednica je sklopila Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa operaterom otpada „Grand grupom d.o.o.“ iz Bačke Palanke i sad se tu odlaže industrijski otpad. Mesna zajednica „Obrovac“ ne može da sklapa ugovor ni sa kim zato što nema dozvolu za obavljanje tih poslova i ta parcela nema dozvolu za odlaganje otpada“, kaže Bašić.

Takođe, nije izdata ni dozvola za termički tretman, odnosno spaljivanje otpada od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
„Opštinska inspekcija je dobila fotografije koje, zaista, svedoče o tome, da je Mesna zajednica ta koja spaljuje, a ne nekakvi sakupljači sekundarnih sirovina. Ništa nisu preduzeli, ništa nije preduzela ni Opštinska komunalna inspekcija, ali nije preduzelo ništa ni Ministarstvo“, tvrdi Bašić.
Predsednik Opštine Bačka Palanka je održao sastanak s udruženjem iz Tovariševa i obećao saradnju.
„Čak je formirana komisija koja bi se bavila rešavanjem ovih problema, ali za sada nema naznaka da su spremni da „Komunalprojektu“, da kažem, natovare tu obavezu“, objašnjava naš sagovornik.

Iz odgovora koje je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uputilo udruženju „Da sačuvamo Vojvodinu“ vidi se da predsednik Opštine Bačka Palanka, iako je bio u obavezi da to uradi, do sada nije dostavio spisak mera koje će opština preduzeti u rešavanju problema sa komunalnim otpadom. Činjenica je da ni jednoj od deponija nije mesto tu gde se nalaze. Opština više od dve decenije nije u stanju da obezbedi parcelu za odlaganje otpada, koja bi bila udaljena od naseljenog mesta u skladu sa propisima.
Deponije u Obrovcu i Tovariševu samo su dve u nizu od više stotina koje su bliže naselju nego što je propisano. Na žalost, država umesto da zaista rešava probleme, samo menja propise i to tako što, umesto nekadašnjih 1.500 metara udaljenosti, sada dozvoljava da se deponija nalazi na manje od 500 metara od naseljenog mesta. Da li vas ovo podseća na nešto već viđeno?

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar