Hyla usisivač za samo 2.150 €

0

Bosiljka Kerlec iz Pančeva je bila zadovoljna svojim starim usisivačem sve dok u svom domu nije videla tročasovnu prezentaciju HYLA antialergijskog sistema. Prezenter je, kako Bosiljka tvrdi, tokom demonstracije usisao puno prašine iz tepiha iako ga je ona prethodno dobro usisala, a uspeo je i da je ubedi da Hilin anti-alergijski sistem može znatno da doprinese njenom zdravlju. Na kraju prezentacije ona je odlučila da kupi uređaj po ceni od 2.150 €. Cena joj se učinila razumnom, jer Hilin proizvod nije samo usisivač, već može da radi i mnoge druge stvari, pa kupac praktično dobija više uređaja u jednom.

Kako Bosiljka kaže:
“Sve moguće da radi maltene, da pere mebl, da usisava, da pere tepihe i šta ja znam. Nasuo je vodu i otišao do kupatila. Sipao je nekih litar do dva vode i sad da li je mlaka ili topla voda. Sipao je još neke tonere unutra. I počelo je tu da peni. Po celom stanu je tako usisavao.”

Posle tri sata prezentacije, negde oko ponoći, Bosiljka je odlučila da kupi usisivač. Prezenter kompanije Hila antialergijski sistemi joj je čak pomogao i da reši poslednji problem oko kupovine. Naime Bosiljka nije imala dovoljno novca, pa je rešenje nađeno u obliku višegodišnjeg kredita kod Eurobanke. Sa kamatom, Bosiljku je Hila usisivač koštao čak 312.000 dinara. Prvo razočaranje za Bosiljku je usledilo već na kraju prezentacije. Kako tvrdi, umesto da joj da nov usisivač, prezenter joj je ostavio uređaj kojim je izveo demonstraciju.

„On sa tim uređajem vrši prezentacije, ko zna ga od kada koristi. On je meni trebao doneti nov aparat, upakovan sa garancijom i.t.d da bude original kutija. Taj aparat je, on sa njime radi prezentaciju i onda gde se ukaže prilika, to isto veče sa kojim je radio prezentaciju on ga je meni i ostavio.“-Dodaje Bosiljka.

Hyla youtube.wmv_000388196

Posle nekoliko dana Bosiljka je shvatila da joj aparat ne odgovara. Pozvala je prezentera telefonom da bi raskinula ugovor:
“On je rekao ne zanima me. Ne znam više gde da ga vratim. Niti želi da kontaktira niti želi da se javi na telefon.”

Bosiljka tvrdi da je više puta nakon tog dana pokušala da dobije centralu firme, na brojeve telefona koji su navedeni na ugovoru i ostalim dokumentima koje je dobila:

“Samo zvone telefoni, niko se ne javlja. I konačno smo slučajno jednom dobili njihovu pravnu službu.”

Bosiljka nam je rekla da je na telefonski poziv odgovorio muški glas.
“Rekao je da ne postoji mogućnost, ni da vratimo niti da prekinemo ugovor. Sada je već kasno.”- Žali se Bosiljka.

U ugovoru koji je nam je Bosiljka dala, kao i u onom do kojeg smo mi došli naknadno, navedeno je da je rok za raskid ugovora tri dana. Kako nam je rekla Nikica Jovanović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kada se prodaja vrši putem prezentacija u domu kupca, potrošači mogu da odustanu od kupovine u znatno dužem roku od tri dana. Prodavac je dužan da kupcima pri prodaji uruči i dokumentaciju uz pomoć koje može da se raskine ugovor.

„Trgovac je dužan da obavesti potrošača, dakle da mu pošalje obrazac za odustanak i dužan je da ga obavesti o ovom roku od 14 dana u kojem on može čak iz pukog predomišljanja da vrati robu.”

“Rok od 14 dana se računa od dana kada je roba dospela u posed potrošača, znači kada je potrošač primio naručenu robu.” Odgovorni u firmi Hyla Anti alergijski sistemi d.o.o poriču da su Bosiljku obavestili da je rok za raskid ugovora samo tri dana i ističu da su sve uradili u skladu sa zakonom. U odgovoru Hyla Antialergijskih sistema d.o.o je navedeno da je:

Klijent je upoznat sa svojim pravom da u roku od 14 dana od dana zaključivanja ugovora, jednostrano raskine ugovor bez navođenja bilo kakvog razloga putem ugovornih obrazaca koji su predočeni klijentu u samom trenutku prodaje. Klijentu je predat i obrazac za jednostrani raskid ugovora. Klijent nas nije obavestio u zakonskom roku od 14 dana da želi da raskine ugovor.“

Hyla ugovor

Ugovor koji je potpisala Kerlec Bosiljka sa Hyla antialergijskim sistemima d.o.o. U ugovoru je naveden rok od tri dana za raskid ugovora

Problem je to što je u ugovoru koji nam je Bosiljka dala naveden rok od tri dana, dok je u porudžbenici, u moru nepreglednog teksta, naveden zakonski rok od 14 dana. Kako Bosiljka tvrdi njoj je rečeno da važi rok iz ugovora

U Nacionalnoj organizaciji potrošača kažu da Bosiljka nije jedini kupac koji tvrdi da nije obavešten o zakonskom roku za raskid ugovora. Navodno, isto se desilo i jednom potrošaču koji je Hila ufsisivač kupio od kompanije HYLA FRESH AIR d.o.o.

Kako Nikica Jovanović kaže, potrošač u tom slučaju nije od prodavca Hila usisivača dobio sva obaveštenja i obrasce koje je trgovac dužan da da kupcu:
“Nije pisanim putem primio obaveštenje odnosno uputstvo o… na koji način može da iskoristi svoja zakonska prava I nije mu dostavljen ovaj obavezan obrazac za odustanak od ugovora. Mi smo uputili dopis tržišnoj inspekciji gde je ona u skladu sa svojim ingerencijama proverila situaciju, način poslovanja pomenute kompanije I ustanovila ono što smo I mi konstantovali. Tržišna inspekcija je uputila nalog trgovcu da se ove nepravilnosti isprave.“- Dodaje Jovanović.

Ovde možete preuzeti obrazac za raskid ugovora sklopljenog Van poslovnih prostorija

U Nacionalnoj organizaciji potrošača tvrde da je problem i to što više kompanija koje prodaju Hila usisivače imaju ugovorne odredbe koje nisu u skladu sa zakonom. Jedna od takvih stavki koja je navedena i u ugovoru koji je Bosiljka potpisala je da kupac mora da plati 25% od vrednosti ugovorne robe u slučaju raskida ugovora. U NOPS-u ističu da zakon pruža posebnu zaštitu potrošačima kojima nije uručena kompletna obavezna dokumentacija prilikom prodaje putem prezentacija, ili ako rokovi i uslovi za raskid ugovora nisu navedeni u skladu sa zakonom. Kako Nikica Jovanović iz NOPS-a navodi:

Hyla youtube.wmv_000368351

Nikica Jovanović, NOPS:“Kada se potrošaču ne pošalje obavezan obrazac za odustanak od ugovora rok za raskid ugovora produžava se na  12 meseci.”

„Kada se potrošaču ne pošalje ovaj obavezan obrazac za odustanak od ugovora.To znači da se tada automatski rok posle isteka ovih 14 dana koje sam napomenula produžava i da važi 12 meseci.”

Ovo znači da kupac, ako mu nije uručen obrazac za raskid ugovora i do godinu dana nakon kupovine može da traži povraćaj novca. Međutim to pravo, baš kao i pravo da se raskine ugovor u roku od 14 dana, često je teško ostvariti.
Zato je najbolje da na samoj prezentaciji ne kupite proizvod, iako Vam se možda čini da je odličan. Budite sigurni da će prodavac uvek biti voljan da dođe još jednom, a specijalni popusti će uvek biti aktuelni. Jedino što će se verovatno promeniti je to da Vama ponuđeni proizvodi, dan dva nakon prezentacije, više neće delovati nimalo specijalno.

Podelite

Ostavite komentar