Kako proizvođači lažiraju podatke o energetskoj efikasnosti?

0

Evropska komisija je ustanovila da čak 15 do 25% proizvoda na tržištu Evropske unije ima oznaku energetske efikasnosti koja lažno prikazuje da je efikasnost uređaja bolja nego što jeste.

https://www.youtube.com/watch?v=61bU8g7xJzo

Od samog uvođenja sistema označavanja energetske efikasnosti 1995. godine, on je predmet kritike, jer udruženja potrošača smatraju da ga je suviše lako izigrati i da zapravo pomaže kompanijama da prikažu svoje proizvode efikasnijim nego što jesu.

Jedan od većih problema sadašnjeg sistema ocenjivanja energetske efikasnosti je to što se većina uređaja svrstava u najvišu klasu.

Na primer, više od 60% veš mašina na tržištu ima oznaku A+++ iako se unutar te grupe potrošnja razlikuje i više od 100%. Na primer, najefikasnija veš mašina A+++ klase po sajtu TopTen troši 76 kWh godišnje, a najmanje efikasna više nego duplo – 157 kWh, ali je i ona svrstana u A+++ klasu.

Neđmetin Tokur, ekspert angažovan na projektu Evropske unije sa ciljem da se poboljša energetska efikasnost uređaja u Srbiji, kaže da je do toga došlo iz dva razloga. Proizvođači su zaista unapredili efikasnost, ali su počeli i da zloupotrebljavaju jednu odredbu iz standarda na osnovu kojeg se meri koliko energije troše veš mašine.

Efikasnost veš mašina je merena tako što su one radile samo jedan ciklus – istakao je Neđmetin.

Ovo je propisano sa ciljem da se olakša i ubrza testiranje. Proizvođači su ovo zloupotrebili tako što su povećali broj ciklusa tj. dužinu pranja i time su smanjili količinu energije koja se utroši tokom jednog ciklusa, iako se ukupna potrošnja tokom celog pranja nije smanjila.

Sama činjenica da 60% veš mašina ima najveću ocenu, govori da sistem ocenjivanja više nije dobar. Ovo je slično recimo porastu broja vukovaca i velikom broju školskih odeljenja u kojima većinu čine đaci odlikaši što govori da nešto nije u redu sa našim školstvom. 

Na primeru usisivača se najbolje vidi koliko je neophodno promeniti sistem. Na sudu je dokazano da veliki broj usisivača ima oznaku A, iako je njihova energetska efikasnost u realnoj upotrebi za klasu G, tj. najlošiju klasu. Do ovakvog rezultata je došlo zato što je merena potrošnja energije kada je usisivač prazan, a ne kada u kesi ima prašine, što se u praksi desi čim počnemo da usisavamo. Zato je Sud Evropske unije 2018. godine naredio da se ponište propisi o označavanju energetske efikasnosti usisivača i da se isti poboljšaju tako da reflektuju potrošnju pri realnoj upotrebi.  

Neđmetin Tokur

Nađmetin nam je rekao je zbog svega toga, Evropska unija je neke propise već pooštrila i dodao je:

„Najefikasniji uređaji koje danas imamo na tržištu, neće moći da dobiju najbolju klasifikaciju A. Očekuje se da će tehnologija napredovati tako da ćemo u doglednoj budućnosti imati i uređaje koji ispunjavaju nove, najstrožije kriterijume.“

Koliko je stroži novi sistem ocenjivanja, ilustruje to  što je jedan kupac Gorenje proizvoda dobio dve različite nalepnice sa veoma različitim podacima o energetskoj efikasnosti. Na jednoj piše da je  frižider A+ razreda, a na drugoj F.

Kupcima će stizati proizvodi sa različitim nalepnicama još neko vreme. 

Dobro je što će proizvođači morati da navode podatke o energetskoj efikasnosti na reklamama i da ih unose u Evropsku bazu podataka o energetskim oznakama na proizvodima. Ova baza podataka je dostupna potrošačima od marta 2021. godine.

Baza je otvorena za potrošače i tržišne inspektore, jer kako to Evropska komisija eufemistički kaže: „možda čak četvrtina proizvoda na tržištu ne ispunjava potpuno sve uslove propisane direktivom o označavanju energetske efikasnosti“.

Prevedeno sa diplomatskog jezika, to znači da je kršenje zakona toliko rasprostranjeno da čak 25% proizvoda koji su na tržištu unije ne bi smeli da se prodaju kao takvi, jer je lažno prikazana njihova efikasnost. Baza je javno dostupna sa ciljem da kupci i inspektori mogu da provere da li se lažno prikazuje efikasnost proizvoda.

Po proceni Evropske komisije, zbog kršenja zakona domaćinstva troše čak 10% više energije nego što bi trebalo.

Uprkos svemu, nesporno je da je energetska efikasnost uređaja značajno poboljšana i da su oznake na proizvodima zaista doprinele da se uštedi značajna količina energije.

Pre kupovine uređaja, na sajtu TopTen.eu možete da vidite koji su uređaji najefikasniji. Problem za nas je to što na njemu nema podataka o velikom broju proizvoda koji su dostupni kod nas, naročito onih jeftinijih.

Podelite

Ostavite komentar