Kada zastareva dug za komunalne usluge?

0

Verovatno ste već čuli za mogućnost da se dobije otpis kamata i da se reporgaramira dug za struju? Tim povodom, svakodnevno dobijamo pitanja gledalaca koji, iz raznih razloga ne mogu da imaju koristi od mera koje je vlada donela. Među njima se nalaze i oni koji su zbog duga za struju već tuženi. Oni nemaju mogućnost otpisivanja kamate potpisivanjem sporazuma o otplati duga za struju na rate.

S05Ep15Pr02_Otklanjanje kvarova EDB.mpeg_000081770

Kako su nam u Elektrodistribuciji rekli i takvim potrošačima će izaći u susret i ponuditi im da potpišu sporazum za deo duga koji nije pod tužbom.

EPS procenjuje da je zbog neplaćanja struje pokrenuo postupak izvršenja protiv trećine dužnika, a da u Srbiji imao oko 600.000 neplatiša koji će u što skorijem roku biti utuženi, to jest čiji dug će biti naplaćen pomoću izvršitelja.

Beograđani nam se često žale da im i pored redovnog plaćanja računa, kao i činjenice da je sud proglasio zastarelim stara potraživanja Infostana, ovo preduzeće uskraćuje pravo na 5% popusta za redovno izmirivanje obaveza za komunalne usluge.

Jedan gledalac nam je poslao sledeće pitanje:

„Da li „Infostan tehnologije“ ima pravo da mi uskrati popust od 5% samo zato što imam dva neplaćena računa iz perioda od 2003. god 2005. godine, koja su zastarela s obzirom da je prošlo više od 10 godina, a u zadnjih 10 godina redovno izmirujem sve račune?“

račun za Infostan (1).M2T_000004861

Iz Infostana su nam odgovorili da je:

„Grad Beograd doneo Odluku da se popust od 5% i subvencije 10-50% mogu obračunavati samo redovnim platišama tj. korisnicima komunalnih usluga koji nemaju nikakav neizmireni dug. U skladu sa pomenutom Odlukom, JKP „Infostan“ unapred obračunava popust i subvencije samo onim korisnicima koji uredno plaćaju svoje potrošene obaveze. Prema poslednjim podacima 420.000 beograđana plaća račune do polovine meseca, sa unapred obračunatim popustom od 5%.“

Lokalne samouprave i Komunalna preduzeća imaju pravo da samostalno odlučuju o tome ko i pod kojim uslovima može da ostvari popust i da pri tome propišu strožija pravila od onih koje reguliše propis o zastarelosti potraživanja.

Samim tim, komunalno preduzeće može da uskrati nekome popust i za dug koji je zastareo, jer zastarelost prema Zakonu o obligacionim odnosima znači da poverilac, to jest Infostan, ne može prinundno da naplati dug. Zato se dug i dalje iskazuje na računu, a za njega se obračunava i zakonska zatezna kamata. U ovoj situaciji Vam jedino preostaje da se pisanim putem obratite kompaniji Infostan tehnologije sa zahtevom da Vam otpišu potraživanje koje je zastarelo. Napominjemo da poverilac nije u obavezi da to učini, te ako se ne uvaži Vaš zahtev dug će Vam ostati praktično beskonačno.

 Disclaimer_za_PS_sajt_ministarstvo  kulture

Podelite

Ostavite komentar