Na koga se odnosi Zakon o zaštiti potrošača?

0

Jedno od interesantnih pitanja koje smo dobili od naših gledalaca je i da li se odredbe o minimalnom periodu saobraznosti(garancije) za tehničku robu primenjuju i u slučaju kada je kupac pravno lice. Pitanje se odnosi na HP ploter čija cena je bila 2400 evra, a koji se pokvario 13 meseci posle kupovine.

Pitanja i odgovori saobraznost pravna lica ploter_Ispravljeno.mpeg_000018281

Servis proizvođača odbija da popravi aparat jer navodi da je garancija za štampač samo 12 meseci.

Iz Ministarstva trgovine su nam odgovorili da:

„Zakon o zaštiti potrošača uređuje ugovorne odredbe između potrošača i trgovca. Zakonom je potrošač definisan kao fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhu koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.“

Pitanja i odgovori saobraznost pravna lica ploter_Ispravljeno.mpeg_000023971

Dakle, prava iz Zakona o zaštiti potrošača kao pomenuto o minimalnoj garanciji od dve godine se odnose samo na fizička lica. U SAD i određenim zemljama se Zakon o zaštiti potrošača odnosi i na preduzetnike pa i na mala pravna lica, ali to nije slučaj kod nas jer je naš Zakon usklađivan sa Evropskim direktivama koje štite samo potrošača kao fizičko lice. Naš gledalac će morati o trošku svoje kompanije da popravi pomenuti ploter.

Disclaimer_za_PS_sajt_ministarstvo  kulture

Podelite

Ostavite komentar