Račun za vodu od 870.000 dinara

0

U našoj zemlji ima mnogo kuća u kojima vlasnici ne žive, već ih samo povremeno obilaze. Oni ipak nerado odjavljuju vodovodni priključak, jer im je voda potrebna i tokom kratkog boravka. Posledica takve odluke može da bude i to da ne mogu na vreme da uoče kada dođe do pucanja cevi i curenja vode. Ljiljana Novaković iz Beograda je u maju 2015. godine dobila račun od 870.559 dinara za utrošenih 12.071 kubik vode iako, kako kaže, kuću ne koristi od 2010. godine.

Kako Ljiljana Novaković kaže: ,,Račun koji smo dobili je bio ogroman, a u kući za ceo ovaj period niko nije živeo, voda se nije trošila, trošila se u periodu kad smo obilazili kuću i to možda u litrima“.

Iz preduzeća ,,Beogradski vodovod i kanalizacija“ su Ljiljani, kako kaže, odbili reklamaciju na visok račun za vodu, uz sledeće obrazloženje:

,,Ostala je pretpostavka sa njihove strane da je od šahte do kuće negde cev pukla, da je stvarno pukla, a možda je i pukla, mi to nismo dokazali, to jezero od 12.283 kubika negde bi se pokazalo, u podrumu ne postoji voda, kroz dvorište nigde se nije ukazalo da postoji deo zemlje koji je nakvašen ajde da ne kažem da propada“

Ljiljana tvrdi da je tek nakon što je dobila visok račun za vodu saznala da od 2011. godine niko ne čita njen vodomer.

Račun od 877.000 dinara koji je Ljiljana Novaković dobila za utrošenu vodu

Račun od 877.000 dinara koji je Ljiljana Novaković dobila za utrošenu vodu

Kako kaže iz Vodovoda su joj rekli:,,da je kapija bila zaključana i da nisu imali pristup, garažna kapija odnosno kolskog prolaza jeste zaključan, ali kapija mala gde se ulazi, ona je uvek otključana“

Ljiljana navodi da je od 2011. godine uredno plaćala 2 kubika utrošene vode ne znajući da se vodomer ne čita jer:

,,Za četiri godine niko nije ostavio nijedno obaveštenje o datumu i vremenu za očitavanje vodomera“-dodaje Ljiljana Novaković.

Kako kaže, nakon više žalbi, dobila je predlog izvršnog direktora za tehničku podršku Beogradskog vodovoda koji ne želi da prihvati. On joj je, kako tvrdi, na razgovoru rekao:

,,Ja ne mogu da vam otpišem taj dug jer to su gradske pare, ali mogu da vas posavetujem da otklonite kvar, da napišete da ste otklonili kvar, a mi da vam prepolovimo vaše dugovanje, znači treba da priznam 6,5 hiljade kubika koje nisam potrošila“- Navodi Ljiljana Novaković.

Iz Beogradskog vodovoda su nam, sa druge strane, dostavili zakaznice koje, kako oni navode, pokazuju da je kako u njima stoji:

,,Čitač vodomera u više navrata ostavljao obaveštenje o datumu narednog očitavanja“.

Na pitanje u kom periodu je utrošeno 12.071 kubik vode, iz Beogradskog vodovoda navode da:

,,S obzirom na to da vodomer nije očitan od 28.04.2011. godine, kada je postavljen nov vodomer, nismo u mogućnosti da precizno utvrdimo kada je potrošnja nastala“.

Visoka potrosnja vode Dedinje.wmv_000275612

Preporuka Beogradskog vodovoda je da u slučaju da objekat ne koristi je sledeća:

,,Potrošač ima mogućnost da odjavi vodomer privremeno ili trajno. Trајnо mоžе оdјаviti spој sаmо аkо је оbјеkаt prеdviđеn zа rušеnjе“.

U slučaju da se vodomer ne odjavi, a radniku vodovoda nije omogućeno čitanje Vodovod postupa na sledeći način:

,,Voda se fakturiše po prosečnoj potrošnji iz prethodnog perioda što je primenjeno i u ovom slučaju. Konkretno, akontativno je slato zaduženje od 2 kubika mesečno, odnosno potrošnja koja je utvrđena u prethodnom periodu“.

Kada radnici vodovoda nakon dužeg vremena očitaju vodomer korisniku se ispostavlja račun za utrošenu vodu koja nije naplaćena za čitav period od prethodnog očitavanja. U ovakvim situacijama potrošači često pokušavaju da se pozovu na to da dug zastareva posle godinu dana. Međutim, problem je to što ne može da se dokaže kad je tačno voda istekla. Potrošači mogu da zatraže i proveru ispravnosti vodomera.

Po dosadašnjim iskustvima uglavnom se utvrdi da vodomer beleži veću potrošnju od realne. Na taj način dug može da se umanji za procenat koliko vodomer pokazuje veću potrošnju. Ipak veoma je teško doći do potpunog otpisa duga. Vlasnicima kuća u kojima se ne živi najbolje je da uvek zatvore ventil pre vodomera. Majstori mogu da naprave jeftin mehanizam pomoću kojeg lako može da se zatvori ventil na dovodnoj cevi bez silaženja u šaht. Ako se ventil na dovodnoj cevi ne zatvara, ceh baš kao i u Ljiljaninom slučaju, može da bude i preko 870.000 dinara.

Podelite

Ostavite komentar