Šta treba uraditi kada na pumpi natoče pogrešno gorivo?

0

Ponekad se dogodi da radnici na benzinskim pumpama natoče pogrešnu vrstu goriva. Zbog neodgovarajućeg postupanja u takvim situacijama često dolazi i do skupih kvarova na vozilima.

Srđan Kotarica, je kako tvrdi, rekao radniku na Eko helenik pumpi u Zrenjaninu da mu natoči Evro dizel.

,,Kad sam se okrenuo, video sam da sipa pogrešno gorivo i odmah sam ga upozorio“ , navodi Kotarica.

Srđan kaže da je radnik pumpe prihvatio odgovornost za to što mu je natočio 10 litara Evro BMB 98 benzina umesto dizela i dobio je obećanje šefa pumpe da će da isprazne rezervoar.

,,Rekli su da će već u toku sutrašnjeg dana sve da srede“ , kaže on.

U Auto centru Cune, u koji je auto prevezen po preporuci predstavnika benzinske pumpe, kako Srđan kaže, izvukli su crevom gorivo iz rezervoara, ali nisu oprali ceo sistem.

,,Kada sam im to napomenuo, oni su rekli da se ja ne mešam u njihov posao i da su to više puta radili“, priseća se Kotarica.

Srđan kaže da je nekoliko sati nakon preuzimanja automobila shvatio da vozilo nije ispravno i vratio ga u servis. U servisu su, kako kaže, tražili mišljenje Boš servisa Žeravica i utvrdili da je potrebno izvršiti remont dizni i nakon izvršenih radova Srđanu je ispostavljen račun.

,,Sveukupno negde oko 1.000 evra me je koštalo sve to“ , tvrdi on.

Srđan kaže da to nije konačan iznos njegovih troškova jer je, dok je automobil bio u servisu, morao da pronađe drugi prevoz kojim bi išao na posao u Kikindu, iz Zrenjanina gde živi.

Iako su iz kompanije Eko Srbija, koja upravlja Helenik benzinskim pumpama, kako Srđan tvrdi, obećali da će ga obeštetiti zbog greške njihovog radnika, njegovu reklamaciju su, na kraju, odbili. Pitali smo nadležne u kompaniji Eko Srbija zbog čega Srđanova reklamacija nije prihvaćena. U odgovoru su naveli da je ta kompanija snosila troškove zamene goriva, šlepanja automobila i servisa.

,,Pošto je od momenta istakanja i paljenja automobil bio u upotrebi nekoliko dana pre nego što se potrošač ponovo javio sa žalbom, korisnički servis nije mogao da reši slučaj pozitivno i o tome je obavestio potrošača“, naveli su iz Eko Srbije.

Izveštaj auto servisa Cune, međutim, ne govori u prilog ovoj tvrdnji nadležnih iz Eko Srbije. Iz servisa su, u potvrdi koju nam je Srđan dao, naveli šta je urađeno kako bi se posledice sipanja pogrešnog goriva sanirale, ali, kako su naveli, ,,vozilo ne znamo kako je radilo pre ovog nastalog problema, ali kada smo mi upalili, vozilo nije radilo pravilno“.

Iz kompanije Eko Srbija su se, sa druge strane, ogradili od radnji koje su izvršene na Srđanovom automobilu u auto servisu Cune jer ,,EKO Srbija ne može preuzeti odgovornost za poslovanje servisa kao zasebnog pravnog lica, bez obzira na predlog ili preporuku. Svaki servis odgovara za svoje poslovanje“.

Srđan kaže da se oseća prevarenim od strane predstavnika Helenik benzinske pumpe jer, kako navodi, oni su dali nalog da se vozilo pošalje u taj servis.

pumpa

Stav predstavnika kompanije Eko Srbija da oni ne odgovaraju za postupanje servisa koji su sami odabrali je nekorektan, jer Srđan nije imao nameru da auto odvozi u servis, već samo da natoči gorivo na pumpi. On je, u vezi sa ovim slučajem, podneo prijavu tržišnoj inspekciji, ali je dobio odgovor da inspekcija nema ovlašćenja da utvrđuje da li je njegova reklamacija osnovana.

,,Tržišna inspekcija nije stručna i ovlašćena da se upušta u postupak ocene saobraznosti robe/usluge, već to jedino može učiniti sudski veštak odgovarajuće struke“, kaže se u odgovoru inspekcije.

Pošto Srđan tvrdi da je šteta na njegovom automobilu nastala zbog toga što u servisu rezervoar nisu oprali od benzina, da bi to dokazao, morao je da angažuje sudskog veštaka. Ali, veštačenje treba obaviti čim nastane šteta. Sad je teško utvrditi da li je do štete došlo zbog točenja pogrešnog goriva na Eko helenik pumpi u Zrenjaninu, ili nakon toga.

Zbog ovakvih situacija, benzinske pumpe bi trebalo da imaju uputstvo o tome šta treba uraditi ukoliko se u auto natoči pogrešno gorivo, kao i da omoguće oštećenom pravo da bira servis koji će izvršiti sve potrebne radnje.

Iz firme Grand motors, ovlašćenog uvoznika i servisera Ford vozila, preporučili su da u slučajevima kada je natočeno pogrešno gorivo treba ,,isprazniti i isprati rezervoar od odgovarajućeg goriva“.

U izveštaju Auto servisa Cune, pak, piše da je upravo to i urađeno.

,,Gorivo je izvađeno iz rezervoara, promenili smo filter goriva, čistili smo sistem za napajanje gorivom, sipali dizel gorivo koje je doneto iz Eko pumpe. Mi sa sigurnošću možemo da potvrdimo da smo, apsolutno i u potpunosti, postupili ispravno u pogledu procedure pražnjenja rezervoara.

Možda su u auto-servisu Cune zaista i isprali rezervoar, ali niti oni mogu da dokažu da su to uradili, niti Srđan može da dokaže da nisu. Do ovakvih situacija ne bi ni došlo da servisi omogućavaju vlasnicima vozila da posmatraju radove ili da se na neki drugi način uvere da su oni zaista obavljeni.

Vozači koji se nađu u sličnoj situaciji kao Srđan Kotarica moraju da insistiraju da se izvrši čišćenje sistema dovoda goriva i rezervoara i to na takav način da vlasnik vozila može da prekontroliše da li je zaista sve urađeno.

Ako to ne uradite, onda Vam, baš kao i u Srđanovom slučaju, ostaje samo mogućnost da na sudu tražite nadoknadu štete, a to je teško ostvarivo.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar