naknada štete kada je račun turističke agencije u blokadi