Browsing: novine Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

Dopunjeni i izmenjeni Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga olakšaće donekle status pojedinim kategorijama bankarskih…