povraćaj novca u slučaju kvara ili oštećenja na robi