Zakon o platnim uslugama

0

Već nekoliko sedmica poštom, SMS porukama ili elektronskom poštom banke obaveštavaju građane da su uskladile poslovanje sa odredbama novog Zakona o platnim uslugama i da će od prvog oktobra početi da primenjuju prilagođene opšte uslove poslovanja.

Banke moraju da šalju ova obaveštenja, jer ih Zakon na to obavezuje. Ali, iz ovih poruka ne može da se vidi koja nova prava Zakon donosi klijentima banaka. Na primer, od prvog oktobara, građani koji preko trajnog naloga plaćaju komunalne usluge ili račune za telefon, moći će da opozovu automatski izvršenu uplatu čak i sledećeg dana nakon što je plaćanje izvršeno. Ova odredba je uvedena, jer se u praksi dešavalo da građanima iznenada stignu računi koji su višestruko veći od redovnih, a banke su bez obzira na to automatski skidale novac, jer ne mogu da znaju da li je račun ispravan ili ne. Zbog pogrešnih računa dešavalo se da pojedincima banke skinu čak i čitavu platu, a da novac bude vraćen tek za mesec dana.

Zakon o platnim uslugama 2015.mpg_000006958

Od prvog oktobra građani će, u poslovnicama banaka, moći da traže opoziv uplate koja je izvršena po trajnom nalogu.
Među ostalim pogodnostima je i ta da će se banka smatrati odgovornom ako neko uspe, recimo pomoću kartice, da skine više od 15.000,00 dinara sa računa klijenta bez odobrenja. Ranije su banke odlagale da klijentu nadoknade štetu dok se ne utvrdi zbog čijeg je propusta došlo do neodobrenog povlačenja novca. Ovo je u praksi značilo da klijent mora da dokaže da nije kriv. Kad se tome doda da nije bio definisan ni rok u kojem banka mora da nadoknadi štetu, jasno je zašto su klijenti često morali sami to da urade.
U saradnji sa Narodnom bankom Srbije u narednim emisijama ćemo vas upoznati sa ostalim pogodnostima koje nam donosi novi Zakon o platnim uslugama, kao i sa načinom da, ako ste klijent banke, ostvarite nova prava.

Podelite

Ostavite komentar