Fiskalni računi blede, a sa njima „blede“ i garancije

0

Trgovci zloupotrebljavaju rašireno verovanje da bez fiskalnog računa reklamacija ne može da se uloži. To se dogodilo Goranu Cvetinoviću kome su u Tehnomaniji, suprotno zakonu, odbili da prime televizor na popravku jer je fiskalni račun izbledeo.

https://youtu.be/cWIuidLaO4Q

Gorana je to iznenadilo, jer ima garantni list overen pečatom Tehnomanije i zna da trgovci moraju da čuvaju kopiju fiskalnih računa. Pored toga, on je ranije više puta čuo, čak i od predstavnika Tehnomanije, da je dovoljno da kupci samo znaju kada su otprilike kupili uređaj. Iz Tehnomanije su nam rekli da:

„Ukoliko potrošači imaju neki približno tačan datum možemo iz arhive izvući da li je taj proizvod kupljen kod nas i izdati potvrdu o kupovini koja je takođe overena i validna od servisera, tako da garancija može da dobije na značaju zajedno sa tim fiskalnim računom fotokopiranim ili sa tom izjavom, odnosno potvrdom o kupovini proizvoda kod nas.“  

Na Goranovom garantnom listu je naveden tačan datum kupovine. Ipak, to nije bilo dovoljno.

„Posle određenog perioda, prošlo je jedno mesec i nešto, dobio sam SMS poruku gde su mi odgovorili da nemam pravo, da sam bio dužan po zakonu da čuvam taj fiskalni račun, takoreći da je moja krivica što ga nisam iskopirao ili nekako na drugi način sačuvao, jer je izbledeo i da ne mogu ostvariti pravo na servis uređaja.“, objašnjava Goran. 

Izbledeli fiskalni račun

Po Zakonu o fiskalnim kasama, kupac je dužan da čuva fiskalni isečak samo dok se ne udalji više od 20 metara od objekta u kom ga je preuzeo. Pored toga, Zakonom o zaštiti potrošača propisano je da: „Potrošač može da izjavi reklamaciju uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)“

Dokaz o kupovini je i Overeni garantni list, međutim u Tehnomaniji kažu: „Da bi kupac mogao da izjavi reklamaciju potrebno je da nam dostavi račun na uvid ili kopiju računa, slip od kartice, izvod s tekućeg računa na kome se vidi da je izvršena transakcija. Samo garantni list, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, nije dokaz o kupovini.“

I u Ministarstvu trgovine se slažu sa nama da overeni Garantni list može biti dokaz o kupovini.

„Kad je davalac garancije proizvođač, uvoznik ili trgovac na veliko, a garantni list prilikom kupovine, pored nekog od napred navedenih davaoca garancije, overi svojim pečatom i potpisom ovlašćenog lica i prodavac, ovakav garantni list može biti dokaz o kupovini i dovoljan uslov da potrošač ostvari pravo na opravku uređaja.“, objašnjavaju iz Ministarstva.

fiskalni račun

Davalac garancije za Goranov televizor je uvoznik ERG d.o.o. tako da za njegov televizor važi garancija čak iako nema fiskalni račun. Iz Tehomanije su nam javili da će ipak primiti Goranov televizor na servis, ali ne zato što oni nisu upravu već zato što je:

„Nakon dostavljanja novih podataka pronađena kopija računa. Potrošač će moći da izjavi reklamaciju na kupljeni uređaj.“

Nije jasno koji su to novi podaci dostavljeni, ali je bitno da je Goranu televizor popravljen. Potrošači mogu da ostvare pravo na popravku bez fiskalnog računa uz neki drugi dokaz o kupovini, ali ne i pravo na povraćaj novaca. Kada se vrši povraćaj novca ili zamena proizvoda za neki drugi  propisano je da se popunjava Nalog za ispravku, takozvani NI obrazac, a u Pravilniku o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa piše da:

„Ispravka na Obrascu NI vrši se samo na osnovu originalnog fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa.

Pri kupovini bilo kog vrednijeg proizvoda poželjno je izvršiti plaćanje karticom i što je još važnije treba insistirati da prodavac overi garantni list ili da izda overenu izjavu o saobraznosti sa navedenim serijskim brojem. Tako uvek može da se dokaže kada i gde je proizvod kupljen, a onda trgovac ili ovlašćeni servis nema pravo da obije zahtev za popravku uređaja. Takođe, poželjno je da fiskalni račun fotokopirate ili skenirate, kako biste, ako budete u situaciji kao i naš sagovornik, brže rešili problem. Fiskalne račune treba čuvati u kutiji na tamnom mestu, tako da su zaštićeni od izvora toplote ili sunca.

Podrška Action SEE EU Kraljevina Švedska

Podelite

Ostavite komentar