Dupli propisi „Vodovoda“ Leskovac

1

Najveći procenat korisnika komunalnih usluga smatra da je plaćanje prema utrošku, bez obzira da li se radi o potrošnji vode ili toplotne energije, najpravičnije. Stanari ulice Gavrila Principa 7a u Leskovcu su na taj način više decenija plaćali račune za vodu sve dok „Vodovod“ nije prestao da očitava stanje sa individualnih vodomera i nastavio sa očitavanjem stanja na glavnom vodomeru, koje se potom deli na stanove prema broju članova domaćinstva.

Međutim, stanari kažu da se, možda, i ne bi bunili da se isti sistem obračunavanja primenjuje i na njihove komšije.
„U susednim zgradama plaćaju onoliko koliko potroše vodu. Kod njih dolaze uredno, inkasant čita vodu, posle čega im šalju račune“, kaže Ljubica Ilić, stanarka zgrade 7a.

„Vodovod“ je u zgradi u kojoj Ljubica Ilić stanuje od 2011. godine počeo da ispostavlja račune prema potrošnji vode po članu domaćinstva. Ljubica se žali da su joj po novom načinu obračunavanja računi veći nego ranije.
„Sada plaćamo za jednog člana koliko smo ranije plaćali mesečnu potrošnju vode“, tvrdi Ljubica i dodaje da se sa ostalim stanarima „Vodovodu“ obraćala više puta.

Međutim, stanari kažu da nisu naišli na dobru volju nadležnih u tom preduzeću jer se drže Odluke o vodovodu na teritoriji grada Leskovca, u kojoj između ostalog piše:
„Očitavanje potrošnje vode u zgradama vrši se na glavnom vodomeru, raspodela potrošnje vrši se prema broju članova domaćinstva na osnovu overenog spiska stanara od strane skupštine stanara“.

Stanarima Ljubičine zgrade nije jasno kako se ta Odluka ne primenjuje na sve stambene zgrade u Leskovcu. Samo 20 metara dalje, u ulici Gavrila Principa 7, ista Odluka Skupštine grada, izgleda, ne važi.
„Naša zgrada je broj 7, a njihova 7a, ali kod nas dolaze i čitaju stanje s individualnih vodomera. Nije po članu“, saznajemo od Latinke Stojković.
Ona, takođe, tvrdi da njena zgrada nije jedina u naselju u kojoj „Vodovod“ čita stanje na individualnim vodomerima i na osnovu njih ispostavlja račune.
„U svim tim zgradama, tri reda po pet, imamo svoje vodomere i na osnovu toga dobijamo račune“, priča Latinka.

Kada smo nadležne u „Vodovodu“ pitali zbog čega ne čitaju stanje s individualnih vodomera stanara zgrade u Gavrila Principa 7a, pozvali su se na Odluku Skupštine grada. Isto, u „Vodovodu“ smatraju da su se stvorili uslovi za obračun po broju stanara u zgradi i to:
„Ugradnjom glavnog vodomera u šahti ispred zgrade, a na trošak JKP „Vodovod“, kažu u tom preduzeću.

Stanarima zgrade, kako kažu, nije jasno na osnovu čega dobijaju račune jer se stanje na njihovim vodomerima ne podudara s onim što piše u računu. Nejasno im je i zbog toga što šaht sa glavnim vodomerom, po njihovom mišljenju, skoro nije otvaran, a što se vidi i po njegovom izgledu. U „Vodovodu“ navode još jedan od razloga za nečitanje stanja s individualnih vodomera.
„Postoje i čisto praktični razlozi koji se ogledaju u pristupu ovlašćenih lica, inkasanata, mernim uređajima – vodomerima, koji se po pravilu nalaze u suterenima ili pored WC šolja u kupatilima, kako je bilo zgodno projektantima“, objašnjavaju iz Leskovačkog vodovoda.

Stanari ulice Gavrila Principa 7 i 7a

Stanari ulice Gavrila Principa 7 i 7a

Posle neuspelog pokušaja da im „Vodovod“ izađe u susret, stanari su se za pomoć obratili Udruženju za zaštitu prava potrošača „Narodni parlament“ iz Leskovca. Njihov pravnik Borivoje Đorđević smatra da je obračun potrošnje prema broju članova domaćinstva u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o komunalnim delatnostima onda kada u zgradi već postoje ispravni individualni vodomeri.
„Propust „Vodovoda“ je u tome što, prvo, ne ispunjava zakonske obaveze. Zakon o komunalnim delatnostima jasno razgraničava glavne i individualne vodomere, a Zakon o zaštiti potrošača kaže kako treba da izgleda račun trgovca, koji pruža opšte ekonomske usluge“, objašnjava Borivoje i dodaje da potrošači nemaju mogućnost da prate svoju potrošnju ni na koji način.

On se, najpre, obratio „Vodovodu“ s namerom da to preduzeće ispravi nepravilnosti na koje im je ukazao.
„Iz „Vodovoda“ smo dobili odgovor da oni posluju u skladu sa zakonom i da nikakvih ispravki neće biti. Takođe su nas obavestili da potrošači nemaju prava da se pozivaju na Zakon o zaštiti potrošača jer ne izmiruju uredno svoje obaveze. Zbog toga smo mi pokrenuli pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača koji je još uvek u toku“, kaže pravnik „Narodnog parlamenta“.

Kako je zaštita kolektivnih interesa potrošača novina Zakona o zaštiti prava potrošača, ostaje nam da vidimo kako će nadležni voditi postupak i kakav će biti ishod za stanare. Nadležni u gradovima poput Vranja regulisali su pitanje očitavanja vodomera.
„U zgradama za kolektivno stanovanje u kojima su stambene jedinice snabdevene vodomerima, očitavaju se i ovi vodomeri pojedinačno“ napominje se u Odluci o vodovodu na području grada Vranja. Međutim, da bi se ta pomenuta stavka iz Odluke uredno sprovodila, potrebna je saglasnost najmanje 50 odsto stanara stambene zgrade.

Razliku preseka stanja glavnog vodomera i zbira individualnih plaćaju stanovi gde se potrošnja obračunava po članu domaćinstva. Ni takav sistem nije pravičan jer se često dešava da stanari, baš zbog toga što svako plaća onoliko koliko potroši, ne žele da učestvuju u plaćanju troškova kada se desi neka havarija u zgradi, kao na primer pucanje vodovodnih cevi usled niskih temperatura.

Međutim, lokalne samouprave, poput Leskovca, pribegavaju očitavanju stanja, isključivo, na glavnom vodomeru jer im je na taj način rad olakšan, a problem s onima koji neće da plaćaju troškove zgrade manji. Na žalost, to ugrožava štediše, a nedvosmisleno ide na ruku nesavesnim korisnicima, koji često nemaju interes da brzo rešavaju problem sa vodom u svom domaćinstvu, baš zato što troškovi kvarova idu na teret svim stanarima zgrade.


Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

1 коментар

  1. Lokalne samouprave donose Odluke o vodovodu i kanalizaciji. Prema odredbama Zakona o komunalnim delatnostima vodovod i kanalizacija nisu komunalne delatnosti, isti Zakon je tačno odredio koje su komunalne delatnosti. Problem je što sudovi u potpunosti zanemaruju odredbe Zakona o zaštiti potrošača već pružaju logističku podršku JKP i pored toga što JKP primenjuju nepoštenu (obmanjujuću) poslovnu praksu. Ako podnesete tužbu za raskid ugovora sa JKP isto JKP vas odmah tuži za neovlašćeno korišćenje vode. Odluke lokalnih samouprava o vodovodu i kanalizaciji su krajnje besmislene i nikome ne koriste već služe JKP-u da se na iste poziva i svoj rad krije iza istih. Sva lokalna JKP potrošnju vode obračunavaju po članu domaćinstva-pitanje na osnovu kojih normativa i kriterijuma su izračunali da je član domaćinstva svakog dana u mesecu trošio npr. 150 lit. dnevno bez obzira na odsutnost iz stana. Lokalna samouprava kao osnivač JKP istim je dozvolila slobodu da naplaćuju pored vode i usluge koje nijedan zakon ne poznaje-održavanje priključaka za vodu iako je to nadležnost JKP i druge naknade-prečišćavanje vode u stanu, naknade za utrošenu vodu i sl. JKP ističu da je to deo jedinstvene cene komunalne usluge. Ni lokalna samouprava ni JKP ni sudovi ne poznaju Zakon o vodama i Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara. Najgore je što JKP uz podršku lokalne samouprave, pri merenju potrošnje vode primenjuju dvostruke standarde-poslovnim prostorijama ispod stambenih zgrada potrošnju vode mere na vodomeru a vlasnicima stanova po članu domaćinstva, čista diskriminacija na koju sudovi ne obraćaju pažnju. Niko pa ni sud nemože da primora JKP da potrošačima izdaje Račun kako to nalažu Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o PDV, već isti izdaju nekakve Obračune bez rokova dospeća.Merenje potrošnje vode po članu domaćinstva dovodi do toga da vi u stanu imate Nijagarine vodopade. Lokalne samouprave sve čine da vam onemoguće ugradnju vodomera u vlastitim stanovima iako je Pravilnik-Uredba o lokacijskim uslovima član 2 stav 2 na strani vlasnika stanova.Postavlja se pitanje: Da li potrošač može da pokrene pred nadležnim sudom Tužbu za utvrđenje osnovanosti potraživanja JKP. Kakvo je mišljenje stručne pravne javnosti.

Ostavite komentar