Rubikova kocka smanjuje intelektualni kapacitet jer sadrži štetne hemikalije

0

Organizacije IPEN i Arnika su analizirale dečije igračke napravljenije od reciklirane plastike u 26 zemalja uključujući i Srbiju. Utvrđeno je da 90% testiranih neorginalnih Rubikovih kocaka sadrži hemikalije koje mogu da dovedu do oštećenja nervnog sistema, smanjenja intelektualnog kapaciteta, oštećenja reproduktivnog sistema  i poremećaja u radu endokrinog sistema

Rubikova kocka

 

Prisutnost OctaBDE ili DecaBDE  hemikalija utvrđena u svim analiziranim Rubikovim kockama koje je udruženje ALHem kupilo od raznih prodavaca u Srbiji.

OctaBDE i DecaBDE se koriste u izradi plastičnih kućišta za elektronske proizvode sa ciljem da u slučaju požara oni sporije gore tj. sa namerom da se proizvodni učine bezbednijim. U Rubikove kocke su dospele tako što su njihovim proizvođači otkupili plastiku dobijenu nakon reciklaže starih televizora, monitora i druge električne opreme – kaže Biohemičarka Jelena Milić  iz ALHema:

Pomenute hemikalije nisu nađene u orginalnim Rubikovim kockama već samo u kopijama koje se kod nas najčešće kupuju.

Kako Jelena Milić kaže zbog opasnosti koje ove hemiklaije predstavljaju tokom konferencije u Ženevi održane 2017. zemlje potpisnice Stokholmske konvencije su odlučile da dodaju DecaBDE i još dve hemiklaije (SCCPs i HCBD) na listu supstanci koje će biti zabranjenje.

Odluka o stavljanju ovih hemikalija na liste Konvencije se može oceniti kao pozitivna. U vezi toga, Dr Olga Speranskaja, kopredsedavajuća IPEN-a izjavila je da je ovo početak kraja DecaBDE, SCCPs, i HCBD. Ona je dodadala i da IPEN podstiče vlade na brže delovanje u pravcu zabrane ovih supstanci, kako bi se sprečila dalja šteta izazvana odobravanjem izuzeća.

Zabrana koja još nije zabrana

Upotreba DecaBDE u novim automobilima i rezervnim delovima dozvoljena je još gotovo 20 godina, do 2036. Jezik kojim se DecaBDE odobrava za upotrebu u letelicama lukavo krije činjenicu da će se proizvodnja najverovatnije nastaviti do 2050. godine, a upotreba do 2100. godine. Američka kompanija Boing jasno je izjavila da je ovaj izuzetak nepotreban, s obzirom da već raspolažu bezbednijom alternativom, ali je na izuzeću insistirala avioindustrija EU.

Reciklaža toksičnih supstanci

Nažalost, zemlje potpisnice konvencija su se saglasile da treba dozvoliti nastavak reciklaže materijala i proizvoda koji sadrže toksične usporivače gorenja (PentaBDE i OctaBDE) kao što su nameštaj, stari televizori, monitori i drugi elektronski uređaji.

IPEN (Međunarodna mreža za eleiminaciju trajnih organiskih zagađivača)  skreću pažnju da, ako se te hemikalije ne uklone tj ako se nastavi reciklaža otpada koji sadrži te hemiklaije dolaziće do njihovog prenosa u nove proizvode koji se prave od reciklirane plastike poput igračaka.

IPEN će nastaviti da se zalaže za brže uklanjanje ovih hemiklaija iz proizvodnje i spuštanje maksimalno dozvoljene koncentracije tih supstanici u novim proizvodima.

Podelite

Ostavite komentar