Šta kad izgubite fiskalni račun?

0

Jedno od najčešćih obmana potrošača jeste tvrdnja trgovca da bez fisklanog računa garancija ne važi ili da ne mogu da izvrše zamenu pokvarenog uređaja.

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu da za popravku robe ne morate da posedujete originalni fiskalni isečak ukoliko trgovcu dostavite drugi dokaz o kupovini- kopiju fiskalnog računa, garantni list sa brojem fiskalnog računa ili slip, u slučaju da ste kupovinu obavili karticom.

Međutim, Zakonom o fiskalnim kasama definisano je da:

„Kada se vrši povraćaj novca potrošaču ili zamena robe koja nije iste vrste i vrednosti, neophodno je dostavljanje fiskalnog isečka trgovcu“.

U tom slučaju, na odnos potrošača i trgovca primenjuje se Zakon o obligacionim odnosima. Pravničkim jezikom, vraćanje robe, odnosno povraćaj novca, predstavlja raskid ugovora. Zakonom je definisano da prilikom raskida ugovora svaka strana ima pravo da joj bude vraćeno ono što je dala. Potrošač dobija iznos koji je platio prilikom obavljanja kupovine, bez obzira na to da li je cena robe u međuvremenu promenjena.

Međutim, nemali broj kupaca, u pokušaju da vrati novac, to pravo izgubi jer shvati da je račun izbledeo i da je faktički neupotrebljiv. Zbog toga se obrate trgovcu za kopiju, misleći da na nju imaju pravo baš zbog toga što nisu izgubili fiskalni, već im je vremenom izbledeo. Međutim, kako su nam u Ministarstvu trgovine rekli:

„Zakon ne obavezuje trgovca da potrošaču izda kopiju računa“.

Kupcima nije jasno zbog čega to nije moguće ako je trgovac, svakako, prema Zakonu o fiskalnim kasama imao obavezu da fiskalna dokumenta čuva najmanje tri godine. Međutim, radi se o tome da je takva odredba Zakona doneta kako bi se obezbedilo da Poreska uprava može da proveri koliki je prihod ostvario trgovac i da li je platio porez. Problem za državu je i to što ako trgovac vrati novac, onda se smanjuje i deo poreza koji trgovac treba da uplati državi. Zato ne čudi što je Pravilnikom o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa i načinu otklanjanja greške, definisano da je vraćanje novca moguće samo uz originalni fiskalnim račun.

Na žalost, u praksi se pokazalo da ni sa originalnim fiskalnim računom kupac nekada ne može da dobijete novac natrag, čak i kad je neosporno da robu ne može da koristi. Takav je slučaj bio sa našim sagovornicima koji su od firme “Integra motors” kupili automobile, a koje im je policija oduzela jer je njihovo poreklo bilo sporno. Nadležni iz kompanije su odbili da vrate novac kupcima, iako su imali originalne fiskalne račune. Kako su nam rekli u „Integri motors“, fiskalni računi, sami po sebi, nisu dokaz da su baš naši sagovornici kupili vozila jer na njima nema serijskog broja kupljenih vozila, niti njihovih imena i prezimena. To praktično znači da, samo na osnovu fiskalnog računa, niko ne može da dokaže da je baš on kupac, osim ukoliko plaćanje obavite preko bankovnog računa ili uz insistiranje da se u garantnom listu upiše ime i prezime kupca i serijski broj uređaja. Sa tako popunjenim garantnim listom potrošači mogu da ostvare pravo na popravku i bez fiskalnog računa. Međutim problem je što kupci ne insistiraju da se u garantni list upiše i broj fiskalnog računa i ime kupca ili korisnika garancije ako je uređaj kupljen kao poklon. Bez ovih podataka trgovac može da ospori da ste Vi, zaista, kupac proizvoda i da Vam uskrati sva prava.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar