Šta se krije iza reklamnih poruka banaka?

0

Kako bi privukle potencijalne klijente, banke ponekad uz kredite nude i dodatne usluge, koje se, ubrzo posle potpisivanja ugovora, korisniku kredita ukidaju. Predstavnici banke to čine tako što već u ugovoru naznače da te pogodnosti mogu da budu ukinute korisniku iz bilo kog razloga.

Vitomir Grbić iz Beograda kaže da je tražio najpovoljniji kredit za refinansiranje i u više banaka se interesovao kolika će mu biti rata. Ali, kako kaže, nije bila velika razlika u visini rate.

Onda je, kako kaže, u flajeru Eurobanke video da uz kredit dobija besplatno ,,životno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja“, što je usluga koja se, kako tvrdi, u drugim bankama plaća.

,,Službenik u Eurobanci mi je rekao da je upravo povoljnost kod njih što imam to osiguranje besplatno“, kaže Vitomir.

Vitomir je odlučio da uzme kredit od Eurobanke. Ali, ubrzo nakon potpisivanja ugovora, kako nam je ispričao, ispostavilo se da su uslovi promenjeni.

,,Oni su me obavestili da nemam više to osiguranje, a kredit sam uzeo na 60 meseci. To je bio razlog da ja počnem već da sumnjam u tu banku. Ako ti nešto daju na 60 meseci, a posle mesec i po dana odustanu od toga, to je već bio razlog da razmislim“, navodi on.

U dopisu koji je Vitomir dobio iz Eurobanke zaista piše da je ta banka raskinula ugovor sa osiguravajućom kućom Wiener Stadtische, pa ugovor o osiguranju prestaje da važi. Vitomir se obratio Narodnoj banci, koja je zatražila izjašnjenje Eurobanke i, kako Vitomir kaže, Eurobanka je odgovorila da sve radi po ugovoru.

Ispostavilo se da Eurobanka zaista nije prekršila ugovor jer u Vitomirovom ugovoru piše da je ,,korisnik kredita saglasan da Banka zadržava pravo da raskine Ugovore o osiguranju Korisnika kredita ukoliko on ne izmiruje svoje obaveze prema Banci i iz bilo kog drugog razloga“.

Narodna banka, kako navodi Vitomir, nije reagovala na to što je Eurobanka u svom propagandnom materijalu obećala uslugu za koju je više nego verovatno znala da je neće pružati.

Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva, kaže da je u Vitomirovom slučaju očigledno reč o prevari u poslovanju banke.

,,Ako se neko odluči za proizvod koji je najjeftiniji, a u ovom smislu je bio jeftiniji jer je imao dodatno osiguranje, a banka ga ukine nakon zaključenja ugovora, to je osnov za raskid ugovora“, objašnjava Gavrilović.

Na pitanje da li Vitomir može da raskine ugovor o kreditu jer nije dobio uslugu u skladu sa onim što je pisalo u flajeru, iz Eurobanke navode:

,,Klijent može da raskine ugovor i da plati ostatak duga u trenutku raskida ugovora”.

Predlog Eurobanke za rešenje problema je zapravo prevremena otplata kredita, a ne raskid ugovora. U Eurobanci negiraju da je osiguranje ikada bilo deo paketa usluga koje je Vitomir uzeo i ističu:

,,Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja nije bilo deo paketa, već je bilo besplatno”.

besplatno životno osiguranje

Čitajući reklamini materijal na osnovu kojeg je i Vitomir odlučio da uzme kredit, stekli smo utisak da je Eurobanka ipak u njemu nudila Besplatno životno osiguranje kao nešto što se dobija uz štedljiv kredit za refinansiranje.

Imajući u vidu da nigde nije naglašeno da banka može da ukine osiguranje bilo kada, pa i samo mesec i po dana nakon potpisivanja ugovora, takav oglas predstavlja kršenje Zakona o oglašavanju. U ovom zakonu je navedeno da će pravno lice morati da plati novčanu kaznu u iznosu između 300.000 i tri miliona dinara ako ,,oglasnom porukom korisnika usluge dovede u zabludu o stvarnoj vrednosti proizvoda ili usluge obećanjem poklona“.

Banka je obećala besplatno osiguranje, a Vitomir ga nema. Doveden je u zabludu jer je verovao da, ako mu se desi neki nesrećni slučaj, makar neće imati problem sa otplatom kredita.

Da su u banci hteli da ispoštuju svoje obećanje o besplatnom osiguranju, u ugovoru sigurno ne bi bilo navedeno da osiguranje može biti ukinuto iz bilo kog razloga.

Ako u Eurobanci odluče da ne obeštete Vitomira, jedino što njemu preostaje je da nadležnim državnim organima prijavi kršenje Zakona o oglašavanju.


Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar