Browsing: podnošenje prigovora banci i osiguravajućim društvima

Dopunjeni i izmenjeni Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga olakšaće donekle status pojedinim kategorijama bankarskih…