Browsing: Zakon o dopunama i izmenama Zakonona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

Dopunjeni i izmenjeni Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga olakšaće donekle status pojedinim kategorijama bankarskih…