Sudar sa osiguranim kod Takovo osiguranja

0

U slučaju saobraćajne nezgode naplata štete ide preko osiguravajućih društava. Ako je sudar izazvao vozač vozila koje je osigurano kod osiguravajućeg društva u likvidaciji, oštećeni mogu da čekaju isplatu štete godinama.

Dragan Lukić je, osim saobraćajne, imao i nesreću da je štetu na njegovom automobilu napravila osoba koja je imala polisu osiguranja kod „Takova“. Sve se dogodilo samo nekoliko dana pre nego što je Narodna banka Srbije pokrenula proces likvidacije tog društva. Koliko će procedura naplate štete biti komplikovana i neizvesna, Dragan nije mogao ni da pretpostavi. Štetu je uredno prijavio osiguravajućem društvu, koje je u tom trenutku još radilo.
„Urađena je procena štete u „Takovu“. Vozilo je fotografisano, napravljen zapisnik kolika je šteta, šta sve treba da bude popravljeno i ponuđeno nam je nekoliko ovlašćenih servisa. Odlučili smo se za onaj u Sremskim Karlovcima zato što nam je najbliži“, objašnjava Dragan i kaže da je auto odmah dovezao u servis „Dmitrović“.

Serviser je rekao da će šteta biti sanirana za tri do četiri dana i da će ga obavestiti o preuzimanju vozila.
„Posle nekoliko dana su me zvali iz servisa i rekli da moram da platim troškove jer je „Takovo“ u likvidaciji. U suprotnom, dok ne platim, ne mogu da dobijem auto nazad“, kaže Dragan.

On je, najpre, pozvao Stanislava Kišgecija, vozača koji mu je pričinio štetu na autu i ispričao mu u čemu je problem. Smatrao je da bi bilo korektno da plati troškove popravke vozila. Međutim, Stanislav kaže da prihvata krivicu za sudar, ali da je, takođe, žrtva spleta okolnosti.
„Ja sam vinovnik nezgode, ne bežim od toga, ali nisam kriv za to što je „Takovo“ u likvidaciji“, kaže Stanislav i dodaje da nema novca da isplati štetu.

Dragan kaže da je nakon desetak dana bio prisiljen da sam plati troškove popravke u iznosu od 35.568 dinara jer mu je automobil bio neophodan, a u servisu nisu hteli da mu predaju vozilo pre nego što plati račun. Vlasnik servisa Dragutin Dmitrović nam je rekao da je svestan da nema pravo da zadržava vozilo u situaciji kada je osiguravajuće društvo sa kojim ima ugovor u likvidaciji i da je on taj koji bi trebalo da čeka isplatu štete od osiguravajućeg društva, a ne oštećeni. Međutim, kako tvrdi, radnici „Takova“ su ga prijateljski posavetovali.
„Oni su rekli da, ukoliko je vlasnik voljan da plati, neka plati. Ukoliko neće, oni će nadomestiti troškove kad bude krenula isplata“, kaže vlasnik servisa.

Dragutin je odlučio da ne čeka isplatu od „Takovo osiguranja“, već da pružene usluge proba da naplati od Dragana jer je, kako tvrdi, ranije neprihvatljivo dugo čekao na naplatu od osiguravajućih društava u likvidaciji.
„Sa „Simom“ sam imao lošu saradnju. Kad je otišao u likvidaciju, čekao sam tri godine da troškovi popravke budu isplaćeni“, priča Dmitrović.

Objašnjenje procedure prijave štete dobili smo od Udruženja osiguravača Srbije:
„Štete po polisama „Takovo osiguranja“ prijavljuju se Privrednom sudu u Kragujevcu. Privredni sud te prijave za nadoknadu štete prosleđuje likvidacionom upravniku, koji odlučuje o osnovanosti zahteva. Štete za koje bude utvrđeno da su opravdane, biće isplaćene iz likvidacione mase.

Dragutin i Stanislav su imali sreću jer je Dragan pristao da troškove popravke plati sam. Da je štetu morao da nadoknadi neko ko nema novca, a oštećeni počne da insistira da vlasnik polise „Takovo osiguranja“ plati štetu, Dragutin i Stanislav bi imali prilično problema. Kako je „Dunav osiguranje“ preuzelo „Takovo Osiguranje“ u likvidaciji aprila 2015. godine, pa samim tim i odštetne zahteve tog društva, pitali smo nadležne iz „Dunava“ da li će i kada Draganu Lukiću šteta biti isplaćena. Odgovorili su nam:
„Mi smo prema ugovoru, u obavezi da obrađujemo odštetne zahteve nastale počev od 23.04.2015. godine, pa do isteka važenja polisa“.

Samim tim, odštetni zahtev gospodina Lukića se nalazi na obradi u „Takovo osiguranju“ u Kragujevcu i sve informacije o predmetu i prijavi štete u likvidacionom postupku „Takovo osiguranja“ može dobiti na tel 034/303000.

Jasno je da niko ne može da kaže tačno kada će i u kom iznosu šteta biti isplaćena. Izvesno je da će priličan broj oštećenih insistirati da onaj ko je napravio štetu mora i da je plati i da neće tek tako prihvatati da čekaju da se naplate iz likvidacione mase. Iako vlasnici polise osiguranja od autoodgovornosti kod društva u likvidaciji nisu u obavezi da kupe novu polisu, jasno je da za njih kupovina nove polise može da bude itekako korisna.

Disclaimer_za_PS_sajt_final

Podelite

Ostavite komentar